Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HASSELT by Mind Map: HASSELT

1. algemeen

1.1. gemiddeld jaarinkomen 33.333 euro tgv. andere centumsteden: 30.652 euro

1.2. 67,1% vd Hasseltse bevolking is werkzaam

1.3. 8,8% vd Hasseltse bevolking is werkloos

2. bodem/ondegrond

2.1. vooral licht zandleem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur. Deze tijdelijk natte stuwwatergronden vertonen roestverschijnselen vanaf een diepte van 20 cm.

2.2. Winter: te nat, zomer te droog. vooral wisselvallige akkergronden gevoelig voor uitdroging in de zomer --> veelal als weide gebruikt.

3. Toerisme

3.1. Modemuseum

3.2. Japanse tuin

3.3. Steet art (grafitti)

3.4. Villa Verbeelding

3.5. het oud kerkhof

3.6. Sky Lounge

3.7. Kadettenpleintje

3.8. Grote Markt

3.9. O.L.-Vrouwkerk (Eglise Notre-dame)

3.10. Nationaal jenevermuseum (Musée national du genièvre)

3.11. abdij van Herckenrode

3.11.1. Refugiehuis

3.11.2. Tiendschuur

3.11.3. kruiden- en inspiratietuin

3.12. Plopsa Indoor

3.13. Kinepolis

3.14. Winterland (tijdens de kerstperiode)

3.15. Kolnonel Dusartplein

3.16. Cartier Bleu - winkelcentrum (opening uitgesteld wegens Corona)

3.17. Kapermolenpark

4. Ruimtegebruik

4.1. kleine diensten

4.1.1. Supermarkten

4.1.2. Dokterspraktijken

4.1.3. Tandartspraktijken

4.1.4. nachtwinkels

4.1.5. krantenwinkels

4.1.6. bakkers

4.1.7. banken

4.1.8. horecazaken

4.1.8.1. café's

4.1.8.2. restaurants

4.1.8.3. discotheken

4.1.8.3.1. Versuz

4.1.8.3.2. Forty Five

4.1.8.3.3. Entourage

4.1.9. frituur

4.1.10. hotels

4.2. woningen

4.3. scholen

4.3.1. kleuteronderwijs

4.3.2. lager onderwijs

4.3.3. middelbaar onderwijs

4.3.4. hoger onderwijs

4.3.4.1. hogescholen

4.3.4.2. universiteiten

4.4. Sport

4.4.1. fitnesszalen

4.4.2. voetbalpleinen

4.4.3. Stedelijk zwembad Hasselt

4.4.4. dansacademies

4.4.5. tennisvelden

4.4.6. wandel- en fietsroutes

4.4.7. Sporthallen (algemeen)

4.5. Ziekenhuis Virga Jesse

4.6. jeugdbewegingen

4.7. feestzalen

4.8. ijsbaan De Schaverdijn

4.9. rusthuizen

5. Historische elementen

5.1. Twee-Torenwijk - vroeger Helbeek

5.1.1. eerste nederzetting ca. 7e eeuw

5.2. Naam Hasselt afgeleid van Germaanse Hasaluth (= hazelarenbos)

5.3. Augustijnenklooster

5.3.1. opgericht in 1236

5.3.2. grotendeels afgebroken

5.3.3. ligging tussen Kapelstraat, Maagdendries en Havermarkt

5.4. Begijnhof

5.4.1. opgericht in 1245

5.4.2. vernield in 1567 tijdens godsdienstoorlogen

5.4.3. heropbouw in 1571

5.4.4. Tot 1886 bewoond door begijnen

5.4.5. Mei 1994: zwaar beschadigd door bombardement

5.5. Sint-Quintinuskathedraal

5.5.1. oudste restanten uit 11e eeuw

5.5.2. laatste aanpassing uitgevoerd in de helft van de 19e eeuw

5.6. Oud kerkhof

5.6.1. In gebruik van 1800 - 1930

5.6.2. ligging: aan de Kempische steenweg

5.7. 1831: Slag om Hasselt

5.7.1. gevecht tegen prins Willem van Oranje

5.8. 1839: Hasselt is officiële hoofdstad van Limburg

5.9. 17e eeuw: opkomst jeneverstokerij

5.9.1. stijging tijdens industriële revolutie

5.10. 1930 - 1939: aanleg Albertkanaal

5.10.1. belangrijke economische verbinding tussen Luik en de Haven van Antwerpen

5.11. 1890: keramiekfabriek

5.11.1. ligging: plaats waar nu de provinciale bibliotheek gevestigd is

5.12. 6 augustus 1914: eerste Duitsers rijden Hasselt binnen

5.13. Kolonel Dusartplein

5.13.1. Charles Dusart = eerste Belgische hoge officier die sneuvelt in de Eerste Wereldoorlog

5.14. 9 september 1944: Amerikanen arriveren in Hasselt

6. Cultuur

6.1. Cultuur Centrum Hasselt (CCHA)

6.1.1. Voorstelling en tentoonstellingen op gebied van muziek, drama, dans en beeld

6.2. stadspark

6.2.1. beeldhouwwerken en andere kunstwerken

6.3. kunst op straat

6.3.1. 'Street art city'

6.4. stedelijke bibliotheek Hasselt

6.5. Z33 museum: Huis voor Actuele Kust en Cultuur

6.6. modemuseum Hasselt

6.7. Japanse tuin

6.8. jenevermuseum Hasselt

6.9. Herckenrode abdijsite

7. Natuur

7.1. Hydrografie

7.1.1. kanalen

7.1.1.1. Albertkanaal

7.1.2. rivieren

7.1.2.1. verschillende beekjes met als grootste beek de Demer

7.1.3. vijvers

7.1.3.1. Cellebroedersvijvers

7.1.3.2. Borggravevijvers

7.1.3.3. Herckenrodevijvers

7.1.3.4. visvijvers

7.2. Natuurreservaten

7.2.1. natuurreservaat Wijvenheide

7.2.2. domein Kiwiet

7.2.3. Vlaams natuurreservaat Platwijers

7.2.4. natuurgebied Tommelen

7.3. Japanse tuin

7.3.1. Japanse Koi (vis, karperachtigen)

7.3.2. Sakura (Japanse kerselaar)

7.3.3. Ume (Japanse abrikoos)

7.3.4. Matsu (pijnboom)

7.3.5. Momiji (Japanse esdoorn)

7.3.6. take (bamboe)

7.3.7. ayame (irissen)

7.3.8. tsubaki (Japanse Camelia)

7.3.9. uji (Japanse wisteria of blauwe regen)

7.3.10. Kaki (kakiboom)

7.3.11. Nara (eik)

7.3.12. mostapijt

7.3.13. andere bomen zoals Bergenia, Hosta, Hydrangea, Japanse klokjessruik, rotsheide, wilde kastanje, veninboom

7.4. domein Kiewit

7.4.1. kinderboerderij

7.4.1.1. vijver

7.4.1.1.1. eenden en ganzen

7.4.1.2. stallen

7.4.1.2.1. geiten

7.4.1.2.2. schapen

7.4.1.2.3. cavia's

7.4.1.2.4. konijnen

7.4.1.3. weide

7.4.1.3.1. paarden

7.4.1.3.2. ezels

7.4.1.3.3. gallowayrunderen

7.4.1.4. modderpoel

7.4.1.4.1. varkens

7.4.1.5. tuinen

7.4.1.5.1. vlinders en insecten

7.4.1.5.2. bijen

7.4.2. speelweide/speelbos

7.4.3. 'plezante potenpad'

7.4.4. Engels park

7.4.5. natuurtuin

7.4.6. kruidentuin

7.4.7. insectentuin

7.4.8. naald- en loofbossen

7.5. bodemgebruik

7.5.1. weidelandschap

7.5.2. tuin/grasperken

7.5.3. loofhout/naaldhout/gemengde bossen

7.5.4. boomgaarden/boomkwekerijen

7.6. reliëf

7.6.1. Hasselt ligt in een vlakte het laagste punt ligt rond de 25 meter, het hoogste punt ligt rond de 90 meter

7.6.2. Hasselt ligt qua ligging in de Demervlakte

7.6.2.1. deze worden begrensd door het Haspengouws plateau in het zuiden, de Hagelandse heuvels in het westen en het Kempens plateau in het noorden.

7.6.2.2. Typisch aan de Demervlakte: verschillende beken, vijvers, moerassen en hooilandschappen.

7.7. Klimaat

7.7.1. gematigd maritiem klimaat met zachte winters en aangename zomers

7.7.2. klimaatverandering: hittgolven

7.7.3. door zanderige ondergrond koelt het in de winter snel af

7.7.4. minder vochtig door het dak van bladeren en bomen

7.8. biotopen

7.8.1. bossen

7.8.1.1. biotische factoren

7.8.1.1.1. herten

7.8.1.1.2. everzwijnen

7.8.1.1.3. wilde konijnen

7.8.1.1.4. insecten

7.8.1.1.5. vogels

7.8.1.1.6. vleermuizen

7.8.1.2. abiotische factoren

7.8.1.2.1. bomen

7.8.1.2.2. struigewassen

7.8.1.2.3. waterplassen

7.8.1.2.4. mossen

7.8.2. velden/weiden

7.8.2.1. biotische factoren

7.8.2.1.1. veldmuis

7.8.2.1.2. valk

7.8.2.1.3. koijnen

7.8.2.1.4. insecten

7.8.2.2. abiotische factoren

7.8.2.2.1. weide

7.8.2.2.2. graslanden

7.8.2.2.3. akkervelden

7.8.2.2.4. zandbodem

7.8.3. rivieren

7.8.3.1. biotische factoren

7.8.3.1.1. watervogels (eend, reiger, ...)

7.8.3.1.2. vissen (rivierforel, brasem, kopvoorn, snoeken, meervallen, ...)

7.8.3.1.3. waterinsecten

7.8.3.2. abiotische factoren

7.8.3.2.1. zoet water

7.8.3.2.2. zanderige oevers

7.8.3.2.3. struikgewassen

7.8.3.2.4. grassen

7.8.3.2.5. waterplanten

7.8.3.2.6. stenen

7.8.3.2.7. weinig kans op dichtvriezen door constante waterverloop

7.8.3.2.8. zuurstofrijk water met redelijke stroming

7.8.4. stilstaand water (vijvers, poelen)

7.8.4.1. biotische factoren

7.8.4.1.1. waterinsecten

7.8.4.1.2. kikkers

7.8.4.1.3. salamanders

7.8.4.1.4. vissen (forel, snoek, stekelbaars, ...)

7.8.4.1.5. algen

7.8.4.2. abiotische factoren

7.8.4.2.1. stilstaand zuurstofarm water

7.8.4.2.2. diepte bij vijvers kan verschillen

7.8.4.2.3. diepte bij poelen is meestal enkele cm tot een halve meter

7.8.4.2.4. bodem is humusrijk doordat bladeren/afvalstoffen in het water vallen en niet weggedreven worden door de stroming

7.8.5. Stad

7.8.5.1. biotische factoren

7.8.5.1.1. vogels (mussen, duiven, merels, roodborstjes, ...)

7.8.5.1.2. knaagdieren (muizen, ratten, ...)

7.8.5.1.3. huisdieren

7.8.5.2. abiotische factoren

7.8.5.2.1. weinig groen of er moet al een park zijn, meestal kunstmatige, verharde bodems

7.8.5.2.2. vaak nesten in gebouwen/kelders/schuren of in bomen

7.8.5.2.3. kunstmatige nesten voorzien door de mens

7.8.5.2.4. meer vervuilde lucht door uitlaatgassen, minder bomen/groen dat gassen omzet in zuurstof, ...

8. economie

8.1. Hasselt centrum

8.1.1. diensten

8.1.1.1. café's

8.1.1.2. winkels

8.1.1.3. hotels

8.1.1.4. musea

8.1.1.5. rusthuizen

8.1.1.6. Lotto arena

8.1.1.7. Plopsaland

8.1.1.8. weinig zelfproducerende bedrijven, wel veel handelaren

8.2. industrieterrein ring 8 000

8.2.1. Mediahuis

8.2.2. Orange Belgium

8.2.3. RiskMatrix Labs

8.2.4. Parim - Pharma

8.2.5. Abus Belgium

8.2.6. De Lijn Directie Limburg

8.2.7. Delorge Directie Limburg

8.2.8. Democo

8.2.9. Ernst en Young Bedrijfsvisoren

8.2.10. ...

8.3. Banneuxwijk

8.3.1. Corda Campus

8.3.1.1. Newpoint

8.3.1.2. Inuits

8.3.1.3. Breko

8.3.1.4. Declercq & Partners

8.3.1.5. ...

8.4. Godsheide

8.4.1. industrieterrein centrum

8.4.1.1. Coca Cola

8.4.1.2. Omnibeton

8.4.1.3. Sternotte Staal

8.4.1.4. Plopsaland

8.4.1.5. Versuz

8.4.1.6. Ethias Arena

8.4.2. industrieterrein Noord

8.4.2.1. Immo Cosemans

8.4.2.2. eco-Invest

8.4.2.3. Van Calster Hasselt

8.4.2.4. ...

8.5. Kiewit

8.5.1. Pukkelpop

8.6. Rapertingen

8.6.1. Industrieterrein 4000

8.7. Sint-Lambrechtsherk

8.7.1. Gew. RUP Kleinhandelszone Groot-Hilst

8.7.1.1. Mediamarkt

8.7.1.2. Kwantum

8.7.1.3. X2O badkamers

8.7.1.4. Maisons du monde

8.7.1.5. Ikea

9. Politieke elementen

9.1. Hasselt = Provincie hoofdstad Limburg => Provinciehuis (aan Cinema)

9.2. Hendrik van veldekegebouw = Vlaams administratief centrum

9.3. structuur

9.3.1. Kieskring: Limburg

9.3.2. Kiesarrondissement: Hasselt-Tongeren-Maaseik

9.3.3. Kieskanton: Hasselt

9.4. burgemeester

9.4.1. Huidig: Steven Vandeput (N-VA)

9.4.2. Voormalig: ‘16-’18: Nadja Vananroye (CD&V) ‘09-’16: Hilde Claes (SP.A) 05’-09’: Herman Reynders (SP.A) ‘95-’05: Steve Stevaert (SP/SP.A) ‘89-’94: Louis Roppe (CVP = CD&V) ‘63-’88: Paul Meyers (CVP) ‘44-’63: Jozef Bollen (UCB) ‘40-’44: Jef Deumens (VNV) ‘37-’40: Jozef Bollen (UCB) 1895-1937: Ferdinand Portmans (Katholieke)

9.5. bestuur

9.5.1. Coalitie: N-VA, RoodGroen+ (SP.A, Groen en onafhankelijken) en Open Vld => 27/ 41 zetels

9.5.2. werkpunten

9.5.2.1. verkeer

9.5.2.1.1. autolouwe binnenstad en kleine ring

9.5.2.1.2. inzetten op verschillende vervoersmiddelen

9.5.2.1.3. perfecte fietspaden en voetgangerspaden

9.5.2.2. economie

9.5.2.2.1. aanvraag voor toeristisch centrum => acties kunnen doen

9.5.2.2.2. maatregelen tegen conncurrentie van online shoppen

9.5.2.2.3. iets doen tegen groeiende leegstand

9.5.2.3. immigratie

9.5.2.3.1. eisen stellen aan nieuwe inwoners (andere nationaliteit) => niet naleven => sancties

9.5.2.3.2. nieuwe inwoners die meewerken ‘belonen’ => feest

9.5.2.4. sport

9.5.2.4.1. sportplan + fusies clubs stimuleren

9.5.2.4.2. Nationale en internationale sportevenementen lokken

9.6. gemeenteraad

9.6.1. schepenen

9.6.1.1. Marc Schepers (RoodGroen+): Mobiliteit, parkeren, circulatie, taxi’s, stedenbouw en ruimtelijke planning, woonontwikkeling en grondbeleid.

9.6.1.2. Lies Jans (N-VA): Ontmoetingscentra, gezinsvormen & doelgroepen, preventie & veiligheid, kerkfabrieken, gelijke kansen & inburgering, toegankelijkheid, sociaal woonbeleid, betrokkenheid & burgerparticipatie, wijkbudgetten & wijkgericht werken, zorg.

9.6.1.3. Habib El Ouakili (RoodGroen+): Sport, jeugd, studentenzaken, onderwijs, bibliotheek, evenementen, gezinsondersteuning, huis van het kind, opvoedingswinkel, kinderopvang.

9.6.1.4. Laurence Libert (Open Vld): Reinheid en afvalbeleid, monumentenzorg, openbare werken en groenonderhoud, gebouwen.

9.6.1.5. Rik Dehollogne (N-VA): Economie, centrummanagement, tewerkstelling en arbeidsmarkt, landbouw, toerisme, markten en foren.

9.6.1.6. Joske Dexters (N-VA): Ombudsdienst, burgerlijke stand, bevolking

9.6.1.7. Frank Dewael (Open Vld): Begroting, administratie, ICT en digitalisering, juridische zaken, stadsarchief, interne service en logistiek, organisatie en dienstverleningsvernieuwing.

9.6.1.8. Joost Venken (RoodGroen+): Milieu en klimaat, energie en energiebedrijf, circulaire economie, korte-keten en fairtrade, duurzame stad, ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn, parken en groen, cultuur, kunst en erfgoed, domein Kiewit, welzijn.

10. technische elementen

10.1. windmolens

10.1.1. 2 in Godsheide

10.1.2. 2 aan de Grote Ring

10.2. sluizen

10.3. bruggen

10.3.1. brug Kempische Steenweg

10.3.1.1. verkeersbrug & boogbrug over het Albertkanaal

10.3.2. Brug Herkenrodesingel (bij grote ring)

10.3.2.1. = verkeersbrug/liggerbrug

10.3.3. Brug Kuringen (Overdemerstraat)

10.3.3.1. verkeersbrug/liggerbrug

10.3.4. Tuibrug Godsheide

10.3.4.1. verkeersbrug op Berenbroeklaan Hasselt

11. Sociale elementen

11.1. Stadswijken en gehuchten + aantal inwoners en kilometer => (bevolkingsdichtheid)

11.2. AANTAL INWONERS, DE OPPERVLAKTE PER WIJK

11.3. Hasselt: centrum 0,46 km^2 2 748 inw. Banneuxwijk 2,8 km^2 4 999 inw. Godsheide 2,96 km^2 1 083 inw. Sint-Catharinawijk 1,60 km^2 8 780 inw. Heilig-Hartwijk/tuinwijk 2,34 km^2 6 147 inw. Kiewit 7,30 km^2 3 716 inw. Sint-Martinuswijk/ Hollandsveld 2,01 km^2 2 631 inw. Rapertingen 7,85km^2 3 939 inw. Runkst centrum: 1,94 km^2 9 125 inw. buiten Singel: 4,56 km^2 2 891 inw.