عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان

نقشه ی ذهنی درس 23 مطالعات هفتم"عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان by Mind Map: عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان

1. جشن

1.1. در ایران باستان مردم ایران جشن های زیادی برگزار می کردند و شاد زیستن را یک مهبت الهی می دانستند

1.2. واژه جشن از یشت و یسنه ی اوستایی گرفته شده که به معنای پرستیدن و نیاییش است

1.3. بیشتر جشن ها در گذششته اهمیت دینی داشته و با نیایش خداوند همراه بوده

1.4. جشن های گذشته با توجه به چند چیز بوده است :

1.4.1. تغییر فصل ها

1.4.2. شروع و پایان کار کشاورزی

1.5. مهم ترین جشن ها در گذشته :

1.5.1. جشن سده

1.5.1.1. جشنی که در شب دهم بهمن برگزار می شده و در آن مردم آتش روشن میکردند و دعا می کردند که سرما برود

1.5.2. جشن مهرگان

1.5.2.1. جشنی که در شانزدهم مهر ماه برگزار می شده

1.5.3. جشن نوروز

1.5.3.1. یکی از بزرگ ترین و با شکوه ترین جشن های باستانی

1.5.3.2. جشنی که در اولین روز فصل بهار برگزار می شده

1.5.3.3. این جشن به زمان تاج گذاری جمشید پادشاه اسطوره ای ایران نسبت داده می شود

1.5.3.4. این جشن توسط همه ی سلسله ها در ایران برگزار می شده و در زمان هخامنشیان در تخت جمشید بوده

1.5.3.5. در هر یک از روز های عید نوروز ، طبقه ای از مردم به دیدار شاه می آمدند

1.5.3.6. این جشن پیام های زیادی داشته :

1.5.3.6.1. پیام نوآور شدن سال و رویش طبیعت

1.5.3.6.2. شروع فعالیت های کشاورزی

1.5.3.7. آداب و رسوم عید نوروز در گذشته :

1.5.3.7.1. در عید نوروز مردم به درگاه خداوند دعا می کردند

1.5.3.7.2. در این عید آنها به یکریگر هدیه می دادند

1.5.3.7.3. در این عید مردم به یکدیگر شادباش می گفتند

2. دین

2.1. در ایران باستان تعلیمات مذهبی نقش مهمی در زندگی فردی و اجتماعی داشت

2.2. آریایی ها برخی از عناصر خلقت را مقدس می شمردند و برای آنها ایزدانی قائل بودند .

2.3. اکثر آریایی ها زرنتشتی بودند .

2.3.1. موبدان زرتشتی با رواج و گسترش دین های دیگر در ایران مخالف بودند و نسبت به پیروان ادیان دیگر سخت گیری می کردند.

2.3.2. در آیین زرتشت ، زرتشت پیامبر زرتشتی است و مردم را به پرستش اهورامزدا دعوت می کند

2.3.3. اهورامزدا منشاء تمام خیر خوبی ها بود و همواره با اهریمن که سرچشمه ی شر و بدی ها بود مبارزه می کرد

2.3.4. زرتشتی ها پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک را سرمشق زندگی خود قرار می دادند

2.3.5. پس از مرگ زرتشت پیروانش تعالین او را در کتابی به نام اوستا قرار دادند

2.3.6. در دین زرتشت آتش مقدس بود

2.3.7. زرتشت در دوره ی ساسانیان :

2.3.7.1. در این دوره آتشکده های زیادی ساخته شدند که امروزه از آنها آثاری باقی مانده است

2.3.7.2. در این دوره اغلب مردم دین زرتشتی داشتند و حکومت از دین زرتشت پشتیبانی می کرد

2.3.7.3. اما در این دوره به غیر از زرتشتی ها مسیحیان ، یهودیان ، بوداییان ، مانویان در ایران زندگی می کردند

2.3.7.4. در یان دوره دین زرتشتی دین رسمی در کشور شد

3. پوشاک

3.1. مردان و زنان در ایران باستان به پوشش بدن اهمیت می دادند و از برهنگی اجتناب می کردند

3.2. لباس های ایرانی در آن دوره مورد توجه بزرگان و درباریان روم و یونان بود و آنها سعی میی کردند از طرح لباس های ایرانی تقلید کنند

3.3. پوشاک مردان در ایران باستان شامل :

3.3.1. شلوار

3.3.2. بالاپوش های آستین دار

3.3.3. کلاه نمدی

3.4. پوشاک زنان در ایران باستان شامل

3.4.1. شلوار

3.4.2. پیراهن های بلند

3.4.3. نوعی سربند

3.5. اطلاعاتی که ما از پوشاک مردم در ایران باستان می دانیم را از موارد زیر به دست آورده ایم :

3.5.1. مجسمه ها

3.5.2. نقاشی ها

3.5.3. تصاویر

3.5.3.1. بر روی سنگ ها

3.5.3.2. بر روی ظروف

3.5.3.3. بر روی سکه ها

4. نغذیه و آداب غذاخوردن

4.1. غذای اصلی مردم در ایران باستان گندم و جو بود که آنها را آرد می کردند و با آنها نان و انواع شیرینی درست می کردند

4.2. بعضی از مواد غذایی آن روز از سایر کشور ها بوده

4.2.1. روغن زیتون از یونان

4.2.2. ادویه از هنوستان

4.3. ایرانیان باستان از ظروفی از جنس های زیر استفاده می کردند :

4.3.1. سفالی

4.3.2. سنگی

4.3.3. فلزی

4.3.4. آداب غذا خوردن در ایران باستان :

4.3.4.1. مردم ایران باستان قبل و بعد از غذا دست هایشان را می شستند

4.3.4.2. در آن زمان سخن گفتن هنگام غذا خوردن گناه بود

4.3.4.3. آنها در ابتدای غذا خوردن و انتهای آن دعای نان میخواندند

4.4. مردم ایران باستان از مواد زیر تغذیه می کردند :

4.4.1. گوشت حیوانات اهلی

4.4.2. گوشت پرندگان شکاری

4.4.3. تخم پررندگان

4.4.4. شیر بز

4.4.5. میوه ها

4.4.6. سبزیجات

4.4.7. شربت ها

4.4.8. نان

4.4.9. انواع شیرینی ها

5. ورزش

5.1. از گذشته ایرانیان به ورزش های رزمی و پهلوانی علاقه مند بودند و پهلوان و پهلوانی در تاریخ کهن ما ریشه دارد

5.2. هرودوت نیز درباره ی ورزش در ایران باستان چیزی می گوید

5.3. ورزش هایی که در گذشته رواج داشته :

5.3.1. تیراندازی

5.3.2. شکار

5.3.3. سوارکاری

5.3.4. پرتاب وسیله هایی مانند :

5.3.4.1. سنگ

5.3.4.2. نیزه

5.3.4.3. فلاخن

5.3.4.4. زوبین

5.4. چوگان

5.4.1. ایرانیان باستان این ورزش را ایجاد کردند

5.4.2. در شاهنامه به چوگان اشاره شده

5.4.3. این ورزش در زمان ساسانیان و هخامنشیان انجام می شده

5.4.4. امروزه چوگان ورزشی جهانی است

5.4.5. در این ورزش ، اسب سواران از یک چوب دستی (چوگان) و یک گوی استفاده می کنند