Get Started. It's Free
or sign up with your email address
WORDPRESS by Mind Map: WORDPRESS

1. utemeljitelj Matt Mullenweg, 17. svibnja 2003.

2. programska platforma koja omogućuje blogging na internetu

3. mogućnosti dizajniranja i izrade web stranica

4. Wordpress.com

5. ČLANAK

5.1. 1. New post (nova objava)

5.2. 2. Title (naslov)

5.3. 3. Text (tekst)

5.4. 4. Excerpt (sažetak)

5.5. 5. Edit text (uređivanje teksta)

5.6. 6. Publish (objavi)

6. SLIKE

6.1. 1. Upload (učitaj)

6.1.1. From computer (s računala)

6.1.2. From URL ( s web adrese)

6.1.3. Media library (s medijske knjižnice)

6.2. 2. Select files (odaberi datoteke)

6.3. 3. Title (naziv slike)

6.4. 4. Caption (potpis slike)

6.5. 6. Description (opis slike)

6.6. 7. Save (spremi)

7. RUBRIKE

7.1. Dodavanje rubrike

7.1.1. 1. Posts (objave)

7.1.2. 2. Categories (kategorije)

7.1.3. 3. Add new category (dodaj novu kategoriju)

7.2. Dodavanje pod-rubrike

7.2.1. 1. Posts (objave)

7.2.2. 2. Categories (kategorije)

7.2.3. 3. Name (naziv)

7.2.4. 4. Category parent (nadredna kategorija)

7.3. Brisanje rubrike

7.3.1. 1. Posts (objave)

7.3.2. 2. Categories (kategorije)

7.3.3. 3. Select a category (izaberi kategoriju)

7.3.4. 4. Delete (obriši)

7.4. Uređivanje rubrike

7.4.1. 1. Posts (objave)

7.4.2. 2. Categories (kategorije)

7.4.3. 3. Select a category (izaberi kategoriju)

7.4.4. 4. Edit (uredi)

8. TEMA

8.1. 1. Appearance (izgled)

8.2. 2. Themes (teme)

8.3. 3. Select a theme (izaberi temu)

8.4. 4. Preview (pregled)

8.5. 5. Activate (aktiviraj)

9. PLUGINS

9.1. 1. Plugins

9.2. 2. Add new (dodaj novo)

9.3. 3. Name (naziv plug-ina)

9.4. 4. Install (instaliraj)

9.5. 5. Install plug-in (instaliraj plug-in)

9.6. 6. Allow (dopusti)

10. WIDGETS

10.1. pomoću widgeta se vide funkcionalnosti -inova

10.2. smješteni su u Sidebar-u

11. najpopularniji CMS u upotrebi