Business Design Käsitteet

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Business Design Käsitteet by Mind Map: Business Design Käsitteet

1. Linkki: Tehokas oppiminen piirtämisen ja visuaalisen viestinnän vahvistamana

1.1. Linkki 2: Scriberia

1.1.1. Datan visualisointia, esimerkiksi havainnekarttojen, erilaisten kuvitusten ja muiden visuaalisten tapojen keinoin.

1.1.1.1. Visualisointi selkeyttää näkijälle ajatuksen

2. Kokeiluja ja pilottihankkeita, jolla toimintaa ja toimintamalleja voidaan testata ja kehittää markkinatarpeiden mukaiseksi

3. Liiketoimintamuotoilu

3.1. Hakusana: Liiketoimintamuotoilu

3.1.1. Linkki: Vere Oy | Mitä on liiketoimintamuotoilu?

3.1.1.1. Vaiheittain etenevä kehitysprosessi

4. Parempi liiketoiminta

4.1. Hakusana: Parempi liiketoiminta

4.1.1. Linkki: Tutkitusti totta: Luovuudella parempaa liiketoimintaa

4.1.1.1. Luovuudella voidaan luoda parempaa liiketoimintaa ja korottaa liikevaihtoa

5. Palveluiden muotoilu

5.1. Hakusana: Palveluiden muotoilu

5.1.1. Linkki: Palvelumuotoilu – päämääränä myönteinen palvelukokemus | Ambientia

5.1.1.1. "Päämääränä on suunnitella palveluita asiakkaan ja liiketoiminnan näkökulmasta"

5.1.1.1.1. Myönteinen kokemus asiakkaalle

6. Muotoiluajattelu

6.1. Hakusana: Muotoiluajattelu määritelmä

6.1.1. Linkki:

6.1.1.1. "mahdollistaa palveluiden kehittämisen luovien menetelmien avulla. pyritään löytämään uusia tapoja toimia ja ratkaisuja ongelmiin muotoilun työkalupakin avulla."

7. Visuaalinen ajattelu

7.1. Hakusana: Visuaalinen ajattelu

8. Liiketoimintakokeilu

8.1. Hakusana: Liiketoimintakokeilu

8.1.1. Linkki: Tutkitusti totta: Luovuudella parempaa liiketoimintaa