Cognitieve leerpsychologie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Cognitieve leerpsychologie by Mind Map: Cognitieve leerpsychologie

1. Bronnen

1.1. Gestaltpsychologie

1.1.1. Wertheimer (1880-1943)

1.1.2. Koffka (1886-1941)

1.1.3. Köhler (1887-1967)

1.1.3.1. Trial And error

1.1.3.1.1. Toeval, willekeurig te werk gaan

1.1.3.2. Experiment probleemoplossing

1.1.3.2.1. Handelingen gebaseerd op doelgerichte organisatie, (her)structureren, (her)interpretatie

1.1.3.3. Inzicht karakteristieken

1.1.3.3.1. Het resultaat van doeltreffende structurering die tot oplossing leidt

1.1.3.3.2. Transfer

1.1.4. Structureringsprincipes tot Gute Gestalten

1.1.4.1. Waarnemingen (her)ordenen

1.1.4.2. Waarnemingswetten

1.1.4.2.1. Pregnatieprincipe

1.1.4.3. Aha-Erlebnis

1.1.5. Mentale processen (denken, leren, onthouden)

1.1.6. Structurering- of organisatieprincipes

1.1.7. Onderzoek naar werking van het geheugen (oplossen van complexe problemen

1.2. V.a. Jaren 60 op gang (cognitieve wending) door piaget, Chomsky

1.2.1. Stadiatheorie (Piaget)

1.2.2. Taalstructuren, linguïstiek (Chomsky)

1.2.3. Neurofysiologie

1.2.4. Mens als informatie-verwerkend systeem

1.2.4.1. Informatie via hyppocampus in het menselijke brein gecodeerd, bewerkt en voorzien van persoonlijke betekenis

1.2.4.1.1. Nieuwe kennis wordt opgeslagen in het langetermijngeheugen

1.2.4.1.2. Kennis kan opgeroepen worden in vergelijkbare situaties

1.2.4.2. Vergelijking mens als computer

1.2.4.2.1. Inside black box

1.2.4.2.2. Informatietheoretische benadering

2. Brunner

2.1. Representatiesysteem = cognitieve structuur

2.1.1. Schema’s

2.1.2. Scripts

2.2. Drie representaitievormen

2.2.1. 1. Enactieve representatie

2.2.2. 2. Iconische representatie

2.2.3. 3. Symbolische representatie

2.3. Zelfontdekkend leren

2.3.1. Spiraal curriculum

2.3.2. Positieve effecten...

2.3.2.1. Begrippen, regels, principes en oplossingsstrategieën worden beter onthouden

2.3.2.2. Persoonlijke kennis wordt beter geïntegreerd

2.3.2.3. Extrinsieke motivatie zal plaats maken voor intrinsieke motivatie omdat het gevoel van zelf iets opgelost te hebben belonend werkt

2.3.2.4. Transfer van verworven kennis wordt bevorderd

2.4. Begeleid zelfontdekkend leren

3. Ausubel

3.1. Betekenisvol leren

3.1.1. Nieuwe kennis Verbinden aan voorkennis

3.1.2. 2. Voorkennis ofwel kwaliteit van de cognitieve structuur van de lerende

3.1.3. Tegenstelling van betekenisvol leren is rote-learning (uit hoofd leren

3.1.3.1. Betekenisloze kennis = inerte kennis = toepassen van trucjes = verbalistisch onderwijs

3.1.4. Betekenisvolheid bepaald door...

3.1.4.1. 1. Aard en opbouw van de leertaak

3.1.4.2. 3. De leerintentie van de lerende

3.1.5. Krachtige leeromgeving

3.1.5.1. Volgens Dijkstra betekenisvol indien:

3.1.5.1.1. Werkelijkheidsnabij (realistisch)

3.1.5.1.2. Variatie in de wijze waarop leerlingen informatie kunnen verkrijgen

3.1.5.1.3. Leerlingen zelf actief zijn

3.1.5.1.4. Leerlingen kunnen kiezen

3.1.5.1.5. Er wat te experimenteren en ontdekken valt

3.1.5.2. Lodewijks voegt toe...

3.1.5.2.1. Mogelijkheden bieden tot uiteenlopende leerervaringen en activiteiten

3.1.5.2.2. Er is sprake van modelleren (cognitieve aprenticeship)

3.1.5.2.3. Zelf sturing geven aan leerproces

3.1.5.2.4. Op systematische wijze het besef van eigen bekwaamheid

3.2. Actief ontvangend (receptief) leren

3.2.1. Leraar bied informatie kant en klaar

3.2.1.1. Zonder bewerking (elaboratie), zoals wiskundeformules

3.2.2. Wijzen op voorkennis

3.2.3. Voorbeelden of Analogien geven

3.2.4. Vergelijkingen laten maken

3.2.5. Essentie in eigen woorden laten samenvatten

3.2.6. Cognitief conflict creëren

3.3. Ankerbegrippen en organizers

3.3.1. Kennisstructuur / kennishiërarchie

3.3.2. Integratie

3.3.3. Aan de ankerbegrippen kan nieuwe kennis verankerd worden

3.3.4. Onderschikkend

3.3.5. Bovenschikkend

3.3.6. Nevenschikkend

3.4. Assimilatietheorie

3.4.1. Informatieverwerkingsproces

3.4.1.1. Nieuwe kennis creëren en integreren

3.4.2. De wijze waarop kennisassimilatie in het onderwijs bevordert kan worden