КРИЗИ ДОРОСЛОГО ВІКУ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
КРИЗИ ДОРОСЛОГО ВІКУ by Mind Map: КРИЗИ ДОРОСЛОГО ВІКУ

1. Поняття «криза»

1.1. На думку вітчизняного науковця Т.М. Титаренко кризою є такий віраж на життєвому шляху, коли під загрозою опиняється цілий життєвий світ особистості, який уже більше не влаштовує, в ньому вже не можна жити

1.2. Криза за Ф.Ю. Василюком – критичний момент і поворотний пункт на життєвому шляху особистості

2. У психологічних дослідженнях поняття «криза» розглядають у відповідності до двох основних значень:

2.1. 1) криза як етап життя

2.1.1. будь-яка поворотна подія в житті, що робить неможливим спокійне, звичне функціонування і вимагає перебудови багатьох поведінкових стереотипів

2.2. 2) криза як етап розвитку

2.2.1. це особливі, відносно нетривалі за часом періоди онтогенезу, які характеризуються різкими психологічними змінами

3. Кризова ситуація – це неочікувана і складна ситуація, що вимагає від людини значної зміни уявлень про світ і про себе за короткий проміжок часу.

3.1. Розрізняють два типи кризових ситуацій, в залежності від того, яку можливість вони залишають для людини в подальшому житті.

3.1.1. Криза першого типу – це серйозний поштовх, що зберігає певний шанс виходу на колишній рівень життя.

3.1.2. Криза другого типу - перекреслює наявні життєві задуми, залишаючи у вигляді єдиного виходу з положення зміну самої особистості і сенсу її життя

4. У стані кризи змінюється емоційна сфера людини. Людина може відчувати одне з трьох домінуючих почуттів:

4.1. 1) депресію

4.1.1. Депресивна реакція виявляється в таких почуттях, як апатія, байдужість, розчарування, втома, туга, пригніченість, байдужість.

4.2. 2) деструктивне почуття

4.2.1. До деструктивних почуттів відноситься дратівливість, злість, образа, агресія, ненависть, досада, упертість, прискіпливість, недовірливість, заздрість.

4.3. 3) самотність

4.3.1. Самотність виражається в таких переживання, як відчуття непотрібності, нерозуміння, безвиході, безнадійності, порожнечі поруч.

5. Серед основних ознак кризи дорослого віку вирізняють:

5.1. 1) зміна ставлення до того, що раніше здавалося важливим, значущим і цікавим, відштовхуючим. Це сигнал глибокої внутрішньої роботи

5.2. 2) усвідомлення в тій чи іншій мірі того, що відбулося, визначення його людиною для себе

5.3. 3) укорінення нового у світогляді, тобто висування нових вимог до себе і до інших, нових повсякденних дій і звичок

6. Варбан пропонує класифікацію життєвих криз дорослості за такими критеріями:

6.1. 1) за віковим (кризи розвитку):

6.1.1. криза 30 ти років

6.1.2. криза «середини» життя

6.1.3. криза похилого віку

6.2. 2) за критерієм тривалості:

6.2.1. мікро криза – кілька хвилин

6.2.2. короткочасна – до 4 6 тижнів

6.2.3. довготривала – до 1 го року

6.3. 3) за критерієм результативності:

6.3.1. конструктивні

6.3.2. деструктивні

6.4. 4) за критерієм детермінованості

6.4.1. кризи, що викликані інтрапсихічними факторами

6.4.2. кризи, що викликані ситуативними факторами

6.5. 5) за критерієм складності:

6.5.1. прості кризи, що викликані однією подією

6.5.2. багатовимірні кризи, що торкаються практично всіх аспектів індивідуального життя особистості

7. Криза тридцяти років

7.1. Зумовлене життєвими труднощами і помилками розчарування людини в значущості культивованих нею цінностей, норм, ідеалів, яке призводить до зміни сенсу її життя, переоцінки життєвих цінностей

7.2. Кризовий стан виникає внаслідок нереалізованості життєвого замислу і виявляється у:

7.2.1. роздумах про доцільність вибору, що здійснено в професійному, сімейному, особистісному вимірах;

7.2.2. переоцінці цінностей, яка супроводжується самоаналізом і критичним переосмисленням власних здібностей і можливостей.

7.2.3. змінах або проекціях життєвих планів та основних видів професійної діяльності, іноді навіть у повній втраті інтересу до того, що раніше було головним

7.3. Наслідки:

7.3.1. виникає потреба почати життя спочатку, знайти нову роботу, змінити місце проживання, розлучитися або вдосконалюватися у професійному зростанні

7.3.2. людина спроможна зрозуміти себе краще і визначати неповторність та індивідуальність інших

8. Криза середини життя

8.1. це раптове усвідомлення і розуміння того, що половину життя прожито, а мрії, цілі молодості не досягнуто і вже не досягнути, оскільки є реальні розбіжності між дійсним і бажаним

9. Криза похилого віку

9.1. Період зрілості від періоду старості звичайно відмежовують часом, коли людина йде на пенсію, закінчує активну професійну діяльність. Такі події зумовлюють виникнення кризи

9.2. Змістом кризи похилого віку (старості) за Е. Еріксоном є «цілісність особистості – відчай» інтеграція – розчарування у житті)

9.2.1. Він проводить аналогію з підлітковою кризою, але підліток будує плани на життя, а особа похилого віку підводить підсумок, а іноді констатує безглуздість власного життя.

9.3. Кризу похилого віку Х.О. Порсєва пов’язує із припиненням професійної діяльності. Виникають суперечності між мотиваційною стороною діяльності (яку представлено важливістю ціннісних орієнтацій) та операційною (на яку вказує їх доступність)