információs társadalom

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
információs társadalom by Mind Map: információs társadalom

1. online tanulási környezet

1.1. digitális tananyag

1.1.1. segítség az órákra való felkészüléshez

1.1.2. órai ötletek

1.1.3. konkrét tananyagok

1.1.3.1. Geogebra

1.1.3.1.1. geometriai ábrák, függvények előre elkészíthetők

1.1.3.1.2. bizonyítás jól szemléltethető

1.1.3.1.3. magasabb szintű matematika szemléltetése (integrálás, deriválás)

1.1.3.2. SDT (Sulinet Digitális Tudásbázis)

1.1.3.2.1. osztályokra és műveltségi területekre osztott tananyag

1.1.3.2.2. strukturáltság rendezettség segít az eligazodásban

1.1.3.3. Realika

1.1.3.3.1. természettudomány változatos tananyagi a diákok és a tanárok számára is elérhető helyen

1.1.3.3.2. tanári és tanulói verzió segísége

1.1.3.3.3. kompetencia alapú

1.1.4. sokféle tananyag: válogatás lehetősége

1.2. Prezi

1.2.1. nagyfokú teret enged a kreativitásnak és az asszociációknak - nincs korlátozás

1.2.2. internetről hozzáférhető, így nem kell adathordozót igénybe venni (mint pl. PPT esetén)

1.2.3. segít a folyamatok megértésében, ugyanakkor lehetőséget nyújt a bonyolultabb összefüggések megjelenítésre is

1.3. online fogalomtérképek

1.3.1. segítség a diáknak

1.3.1.1. diszlexiás tanulóknak nagy segítség

1.3.1.2. vizuális megjelenítés

1.3.1.3. átláthatóság

1.3.1.4. strukturált vázlatot nyújt

1.3.2. segítség a tanárnak

1.3.2.1. összefüggések könnyű bemutatása

1.3.2.2. vázlatírás

1.3.2.3. megosztható a diákokkal

1.3.2.4. könnyű kezelhetőség

1.4. e Learning

1.4.1. "lehetőségek tárháza"

1.4.1.1. diáknak

1.4.1.1.1. véleménynyilvánítás lehetősége

1.4.1.1.2. tananyagok könnyű elérhetősége

1.4.1.1.3. órák menetének követése

1.4.1.2. tanárnak

1.4.1.2.1. információk gyors közlése

1.4.1.2.2. diákok aktivitásának ösztönzése

1.5. e Portfólió

1.5.1. segítség a diáknak a folyamatos munkavégzésben

1.5.2. reflektált munkavégzést tesz lehetővé (problémák már menet közben kiderülnek)

1.5.3. könnyen és gyorsan kapcsolható más internetes tartalmakkal, amelynek kivitelezése papír alapon bonyolultabb lenne

1.5.4. mobilan kezelhető a tartalma - könnyen átsrukturálható

1.6. Google szolgáltatások

1.6.1. Google dokumentumok

1.6.1.1. ingyenes

1.6.1.2. lehetőségek

1.6.1.2.1. prezentáció

1.6.1.2.2. táblázat

1.6.1.2.3. űrlap

1.6.1.2.4. rajz

1.6.1.3. könnyen hozzáférhető

1.6.1.4. együttes szerkeszthetőség

1.6.2. Google Desktop

1.6.3. Google Picasa

1.7. blended learning

1.7.1. tér- és időkorlátok (és az ezzel kapcsolatos problémák pl. magántanuló az osztályban) megszűnek

1.7.2. hagyományos és modern eszközök egyaránt alkalmazhatók

1.7.3. az együttműködés és a személyre szabás egyszerre megvalósítható

1.8. geotagging

1.8.1. lehetőséget nyújt a diákoknak kreativitásuk kifejezésében

1.8.2. bárki alkalmazhatja saját érdeklődési körének megfelelően

1.8.3. ösztönző az érdeklődési kör kifejezésében és segít a tanárnak is, hogy nyomon követhesse diákjai munkáját

1.8.4. új távlatokat nyithat meg egy-egy érdeklődési körön belül - motiváló

1.8.5. alkalmazása közben sok ötlet forrásává is válhat

1.8.6. közelebb hozza a tananyagot a diákok számára: életszerűbbé teszi (pl. tananyaghoz fűződő konkrét helyek feltérképezése, képek létrehozása és megtekintése)

2. tanulást segítő eszközök

2.1. interaktív tábla

2.1.1. tanári szerep megváltozása

2.1.1.1. diákok több szerephez jutnak órán

2.1.1.2. tananyagok elkészítése számítógépen

2.1.1.3. szemléltetés előre kivitelezhető (nemcsak tervezhető ld. táblakép)

2.1.1.4. óra haladásának tempóját és intenzitását befolyásolja

2.2. interaktív asztal

2.2.1. érdekes és motiváló a diákok számára

2.2.2. együttműködést ösztönzi, mivel egyszerre többen is tudják használni

2.2.3. rögtön javíthatóak a hibák

2.2.4. az "asztal" közelebb áll a diákokhoz: kevésbé frusztráló (mint a tábla), ugyanakkor hatékony és ellenőrizhető

3. digitális nemzedékek

3.1. digitális bevándorlók

3.1.1. fontos a bennszülöttek számára a régi értékek közvetítését is hangsúlyozni a digitális világ mellett

3.1.2. "köztes helyzet": olyan látómezőt tud nyújtani a bennszülöttek számára, amelyhez már nem feltétlenül férnek közvetlenül hozzá

3.1.3. digitalizálódott világ veszélyeire képesek felhívni a bennszülöttek figyelmét

3.2. digitális bennszülöttek

3.2.1. életük része a mobilitás és az informatika, ezzel minden tanárnak tisztában kell lennie: fontos, hogy ezt az oktatás javára tudjuk fordítani

3.2.2. mások az elvárások a tanároktól

3.2.3. a diákok "jó szemmel nézik", ha tanáraikat "kompatibilisnek" látják az informatika világában - ez is egy alap lehet az együttműködéshez

3.3. Digitális szakadék vagy esélyegyenlőség?

3.3.1. a válasz megközelítés kérdése: a szakadék áthidalható - ezt fontos tudni mind a tanárnak, mind a diáknak

3.3.2. a pedagógiában nem a távolságot érdemes hangsúlyozni, hanem az értékek szem előtt tartásával mindenki (tanár és diák) képes hozzáadni az oktatás/tanulás sikerességéhez

3.3.3. elzárkózás helyett együttműködésre érdemes törekedni

4. LLL paradigma

4.1. a tanulás tágan értelmezhető fogalom: tekintsük értéknek és segítsünk kialakítani a diákokban is ezt a nézetet

4.2. vonzóvá tehetjük a diákok számára az ismeretszerzést, ha hozzájuk közel álló eszközöket és módszereket is bevonunk a tanításba

4.3. a digitális lehetőségekkel új utak nyílnak meg

5. EGYÜTTműködés: gyorsuló információfolyam

5.1. videómegosztó szolgáltatások

5.1.1. lehetővé teszi, hogy jobban megismerjük egymás érdeklődési körét

5.1.2. felkeltheti az érdeklődést, mivel olyan dolgokkal ismerkedhetünk meg, amelyekkel addig még nem foglalkoztunk - ez jól hasznosítható mind a tanítás folyamatában, mind pedig a diákok egymás közötti kapcsolatának kiépítésében

5.1.3. "életközelibbbé" hozhatják a tananyagot a videók

5.2. konnektivizmus

5.2.1. kívülről befogad, belülről pedig összetart

5.2.2. ösztönzi a diákok közti együttműködést

5.2.3. az élethosszig tartó tanulásra épít

5.3. kollaboratív tanulás - egyéni tanulás

5.3.1. az egyes tananyagok különböző módokon történő feldolgozása - változatosság

5.3.2. fontos megtanulni együttműködve is hatékonyan dolgozni, de az egyéni munkát sem szabad elhanyagolni

5.3.3. felelősségvállalás

5.4. online játékok

5.4.1. motiváció (pl. angol nyelv)

5.4.2. sok közülük fejleszt bizonyos készségeket, ezért érdemes ajánlani néhányat közülük a diákoknak (pl. stratégiai játékok)

5.4.3. Tanulni játékosan! (pl. Honfoglaló)

5.5. közösségi portál

5.5.1. könnyebb és gyorsabb információszerzési lehetőség a tanuláshoz

5.5.2. a diákok elérhetőségét megkönnyíti (pl. osztály csoportját létrehozni)

5.5.3. egyéni kapcsolat kialakítása a diákokkal, ezáltal jobb megismerés (pl. érdeklődési kör, élmények)

6. figyelemMEGOSZTÁS

6.1. multitasking

6.1.1. figyelemmegosztás fejlesztése

6.1.2. gyorsuló társadalom: előnyök és hátrányok

6.1.3. Figyelni kell a diákok terhelhetőségére!

6.2. okostelefon

6.2.1. a mobiltelefon funkciója megváltozott - ezt nem árt figyelembe venni tanórákon sem

6.2.2. bármely órán elérhetővé vált az internet: ezt a tanításban is fel lehet használni

6.2.3. gyors információfolyam

7. amit az internetRŐL tanulni kell

7.1. online viselkedéskultúra

7.1.1. oversharing

7.1.1.1. önismeret

7.1.1.2. mit? kinek? mennyit? hogyan? - nyelvhasználat és beszédstílus fontossága

7.1.1.3. a kitárulkozás hátrányai

7.1.2. új társadalmi színtér, másfajta szocializációs folyamat

7.1.3. a tanulás része

7.1.4. a mindennapok szempontjából is meghatározó, ezért fontos dolog lenne, hogy az oktatás során is szóba kerüljön

7.2. internetbiztonság

7.2.1. érdemes kihasználni előnyeit és észben tartani gyengeségeit

7.2.1.1. előnye: minél több helyen van meg egy adat, annál nehezebben veszik el

7.2.1.2. hátránya: minél könnyebben hozzáférhetőek az adatok, annál kevésbé lehet kontrollt gyakorolni

7.2.2. olyan kérdés, amelyről a diákok kevésbé gondolkodnak, így érdemes szóba hozni

7.2.3. fontos figyelni adataink megosztásaira és elérhetőségére