Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Identitet by Mind Map: Identitet

1. Kerneidentitet

1.1. Kerne identitet er at vi ændre os i følge med at vores kroppe ændre sig. Vores kerne er en vigtig del af vores personlighed.

2. Sociale Medier

2.1. Sociale Medier er en ting på internettet, hvor vi kan komme i kontakt med andre, eller like andres billeder. og som jeg snakker om i en af de andre bobler har vi også en speciel identitet på internettet eller i hvert fald mange er en anden på internettet.

3. Identitet på internettet

3.1. Identitet på Internet er den måde vi fremstiller os på nettet. Fx nogen kan være søde, stille i virkeligheden. men på internettet kan de være den der mobber online.

4. Kønsroller/Rolleforventninger

4.1. Kønsroller er den fysiske krop, om vi er født dreng eller pige.

4.2. Rolleforventninger er den måde folk forventer os til at være, fx vi forstiller os at en rigtig dreng er en som ikke går med kjole og mere. og en rigtig pige er en som der går med makeup og andet.

5. Socialisering

5.1. Socialisering er når et barn vokser op, har det brug for at lære, hvordan man begår sig i verden. Gennem socialiseringen lærer man de regler og værdier, som gælder i samfundet. Ofte overtager man værdier og regler og gør dem til sine egne. nogen gange forsøger man at ændre dem. der er også nogen andre socialiseringer som der står udenfor.

5.1.1. Primær socialisering: er den første socialisering som foregår i barndommen. Ofte er barnets forældre de vigtigste for socialiseringen. Det er i samspil med de nære familiemedlemmer, at barnet lærer at knytte sig til andre mennesker. Barnet lærer også et sprog, så det kan tale med andre. Endelig lærer barnet regler for, hvad man må og ikke må i bestemte situationer. På den måde minder den tidlige socialisering lidt om opdragelse.

5.1.2. Sekundær Socialisering: Socialisering er en udvikling, der varer hele livet. For lidt større børn, unge og voksne foregår den vigtigste socialisering i børnehaven, på skolen, på arbejdspladsen eller igennem medierne. I samspillet med lærere, elever og kolleger lærer man om de regler og værdier, der findes på stedet. Man opnår også den viden og de færdigheder, der skal til for at udføre et stykke arbejde, danne sig en politisk mening og alle de andre ting, der hører med til at deltage fuldt ud i samfundet.

6. Roller konflikter

6.1. Rollekonflikter er den måde vi er på, men i forskellige situationer. Fx en rollekonflikt når du er sammen med dine veninder og bedsteforældre på samme tid men du ved ikke hvordan du skal opføre dig.

7. Identitets Cirklerne

7.1. Identitets cirklerne er en stor cirkel med mindre cirkler indeni hvor der er vores forskellige identiteter som jeg-identitet, personlig-identitet, Social-identitet og Kollektiv-identitet.

7.1.1. Jeg-identitet: er hvad der får dig til at føle som dig som den samme, uanset hvilken situation du er i.

7.1.2. Personlig-identitet: er hvem du er, og hvad der gør den du er.

7.1.3. Social-identitet: er hvilke interesser du har, hvordan du ser ud

7.1.4. Kollektiv-identitet: er hvilket land du kommer fra, Føler du dig som en minoritet eller som en del af majoriteten.