Modern eszközök a pedagógiában

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök a pedagógiában by Mind Map: Modern eszközök a pedagógiában

1. virtuális tanulási környezet

1.1. a tanári munkát segítő felületek, alkalmazások

1.1.1. címkézés

1.1.1.1. segít eligazodni a sok információ között, kiemelhető az, amire később vissza akarunk térni

1.1.1.2. egy tartalmat több szempontból is meg lehet jelölni

1.1.1.3. pl. a tanításra megfelelőnek tartott olasz nyelvű szövegeket, cikkeket témánként megjelölhetjük, így ha szükségünk van szövegre a későbbiekben, válogathatunk köztük

1.1.2. digitális könyvjelzők

1.1.2.1. információk rendszerezése, egyszerű, gyors kezelése

1.1.2.2. diákok is rendszerezhetik a tárgyhoz kapcsolódó, általuk ismert oldalakat, feladatként ismerhetnek meg újakat

1.1.2.3. később is meg lehet találni egy hasznosnak tartott oldalt, felületet

1.1.3. blogok

1.1.3.1. olasz nyelvű blogok alkalmasak autentikus szövegek keresésére

1.1.3.2. tanári blogokról számos információ gyűjthető a tanítás, oktatás, tanárság témakörében, kommentálhatjuk is azokat

1.1.3.3. tanárként mi is írhatunk blogot, ahol megoszthatjuk tapasztalatainkat másokkal, információcsere!

1.1.4. RSS

1.1.4.1. olasz napilapok, folyóiratok számunkra érdekes és hasznos rovatainak nyomon követése

1.1.4.2. olasz nyelvű blogok számontartása egy helyen

1.1.4.3. diákoknak is javasolhatunk oldalakat, amiket érdemes olvasgatniuk

1.2. a tanóra során használható felületek, alkalmazások

1.2.1. interaktív tábla

1.2.1.1. otthon előre elkészített nyelvtani feladatok, tesztek

1.2.1.2. diákokat jobban be lehet vonni az óra menetébe, játékosságra lehet építeni

1.2.1.3. tanárnak kreatívnak kell lennie, és jól kell ismernie a tábla adta lehetőségeket

1.2.2. Prezi

1.2.2.1. bárhonnan elérhető, ahol internet hozzáférés van

1.2.2.2. a tanár az órára készülve böngészhet mások munkái között, maga is készíthet prezit

1.2.2.3. a diákok készíthetnek kiselőadást, böngészhetnek mások munkái között

1.2.2.4. látványos, érdekes, gyors

1.2.3. online fogalomtérképek

1.2.3.1. alkalmas egy adott téma körüljárására, szókincsfejlesztésre - pl. család témakör szavainak csoportosítása

1.2.3.2. házi feladatnak is kiosztható egy adott témakör (szókincs, vagy akár nyelvtan - pl. olasz múlt idők) kidolgozása fogalomtérképen, így gyorsabb és hatékonyabb a tanulás

1.2.3.3. a vizuális memóriára épít: képek, illusztrációk tehetik izgalmassabbá a tanulást

1.2.3.4. internetről elérhetők, egymással megoszthatók a tartalmak, diákok közösen is kidolgozhatnak egy adott témát, egymás közt feloszva a részfeladatokat

1.2.4. varázstoll

1.2.4.1. izgalmasabbá teszi az óra menetét, diákok aktív részvétele

1.2.4.2. felvázoltak utólagos bővítését, szerkesztését tszi lehetővé - pl. szavak kiemelése, szabály megalkotása, összegzése

1.2.4.3. csoportmunkát tesz lehetővé: pl. részfeladatok kidolgozása, majd azonnali közzé tétele

1.3. a diák egyéni, iskolán kívüli készülését segítheti

1.3.1. kollaboratív tanulás

1.3.1.1. osztályközösségre jó hatással lehet, segíti együttműködési készség fejlődését

1.3.1.2. a diákok együtt készülhetnek az órára valamilyen témából, akár egymástól távol is, az interneten tartva a kapcsolatot

1.3.1.3. közösségi portál

1.3.1.3.1. a legtöbb diák tagja valamilyen közösségi portálnak, amit igen gyakran látogat

1.3.1.3.2. csoport létrehozása a portálon, közérdekű információk közzé tétele az üzenőfalon - írhatnak hozzá kommenteket, amit minden érintett láthat

1.3.1.3.3. tanárnak el kell fogadnia, hogy az információáramlás egyik fő csatornája diákok körében a FB

1.3.1.3.4. közös feladatok elvégzéséhez megkönnyíti a kommunikációt: cset, tartalmak megosztásának lehetősége

1.3.1.4. blogok

1.3.1.4.1. a diákok közösen vezethetnek egy blogot a tantárgyhoz kapcsolodó témából, írhatnak kommenteket egymás írásaihoz

1.3.1.4.2. házi feladatként feladott fogalmazások közzé tétele, kommentálása

1.3.1.4.3. szorgalmi feladatok közzé tétele

1.3.2. egyéni tanulás

1.3.2.1. mobil tanulás

1.3.2.1.1. digitális tananyag

1.3.2.1.2. iskolától távol is lehetőség nyílik a tanulásra

1.3.2.1.3. betegség, távollét esetén tananyagok eljuttatása a diáknak interneten keresztül

1.3.2.2. eLearning

1.3.2.3. ePortfólió

1.3.2.3.1. lehetővé teszi a diákok munkáinak összegyűjtését, rendezését, közzétételét

1.3.2.3.2. adott diák nyelvi fejlődése nyomon követhető munkáinak összegyűjtése révén

1.3.2.3.3. pl. feladat lehet, hogy az év végére a diákok dolgozzák ki saját portfóliójukat - növeli kreativitást, önálló munkát, időbeosztást, stb.

1.3.2.4. Wikipedia

1.3.2.4.1. az osztály közösen létrehozhat egy szócikket, amit közösen kidolgozhat

1.3.2.4.2. a diákokkal tisztázni kell, hogy a wikipédiát bárki szerkesztheti, ezért nem feltétlenül megbízható forrás

1.3.2.4.3. fel lehet hívni a figyelmet egy már meglévő szócikkre, amit pl. közösen kell kijavítani, használhatóvá tenni

1.3.2.5. videómegosztó szolgáltatások

1.3.2.5.1. nyelvtanításban különösen fontos autentikus videók megosztása a diákokkal

1.3.2.5.2. adott témához kötődő videókat oszthatnak meg egymással a diákok, kommentálhatják azokat, videókhoz feladatok is készíthetőek

1.3.2.5.3. interneten bárhol elérhető oktatóvideók

2. információs társadalom

2.1. digitális bevándorlók - tanárok

2.1.1. a tanárnak tisztában kell lennie vele, hogy ő digitális bevándorló, a diákok viszont egyre inkább digitális bennszülöttek

2.1.2. generációs eltérések figyelembe vétele

2.1.3. tanárnak tudatosan törekednie kell rá, hogy megismerje az új információs eszközöket

2.2. digitális bennszülöttek - diákok

2.2.1. figyelembe kell venni, hogy a diákok digitális bennszülöttek, ezért tanárnak törekednie kell rá, hogy eszközeiket megismerje

2.2.2. természetes számukra informatikai eszközök mindennapos használata

2.2.3. számos információ éri őket, melyeket meg kell tanulniuk tudatosan megszűrni, tudatosan használni a kül. lehetőségeket

2.3. digitális szakadék, digitális esélyegyenlőtlenség

2.3.1. problémát jelenthet a diákok eltérő szoc. ill. anyagi háttere

2.3.2. problémát jelenthet a diákok eltérő informatikai háttértudátsa, előzetes ismeretei

2.3.3. tanárnak ismernie kell a diákok "informatikai" hátterét, és figyelembe venni azt

2.4. hétköznapi eszközökben rejlő pedagógiai lehetőségek kiaknázása

2.4.1. eBook

2.4.1.1. idegen nyelvű folyóiratok könnyen és gyorsan elérhetőek tanár és diákok számára egyaránt

2.4.1.2. Magyarországon nem elérhető olasz nyelvű könyvek megosztása diákokkal - akár az interaktív táblán

2.4.1.3. könnyen és gyorsan rákereshetünk tartalmakra különböző szempontok szerint - pl. idézetek

2.4.2. okostelefon

2.4.2.1. bárhol használható

2.4.2.2. számos funkciója van, diákok figyelmét érdemes felhívni tárgyunk szempontjából hasznos funkciókra - pl. olasz nyelvű rádió hallgatása, hangoskönyvek, internetes portálok, blogok, cset olasz anyanyelvű diákokkal

2.4.2.3. tanárként érdemes megismerni a pedagógiai szempontból használható és hasznos funciókat

2.4.3. podcasting

2.4.3.1. lehetővé teszi kép-és hanganyagok keresését, megosztását

2.4.3.2. olasz nyelvű rádióműsorok, videófelvételek megosztása, felhasználása az órán

2.4.3.3. érdekes feladat lehet a diákoknak saját műsor készítése adott témában, amit meg is oszthatnak egymással mondjuk az e-learning felületén, kommenteket fűzhetnek egymás munkáihoz

2.4.3.4. diákok (tanár is) hangfelvételt készíthetnek saját beszédükről, visszahallgathatják kiejtésüket - kiejtés gyakorlását segítheti