ICT DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ICT DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK by Mind Map: ICT DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

1. Teknologi maklumat dan komunikasi (ICT)

1.1. Teknologi maklumat

1.1.1. Penggunaan teknologi secara moden atau elektronik seperti komputer,rakaman audio,video dan cakra padat (CD) bagi menyimpan,menyusun ,menukar dan mencipta maklumat.

1.2. Teknologi komunikasi

1.2.1. Penggunaan teknologi komunikasi adalah untuk menyebar dan menyimpan maklumat melalui alat perhubungan moden seperti audio,satelit,internet,video conferencing,CD dan multimedia

2. ICT sebagai aplikasi

2.1. ICT Digunakan sebagai alat aplikasi apabila membantu murid dalam melaksanakan tugasan pembelajaran,bukan sebagai mekanisma penyaluran maklumat p&p

3. Matlamat ICT

3.1. Mentranfomasikan masyarakat malaysia kepada masyarakat yang bermaklumat

4. ICT sebagai pemudah komunikasi

4.1. ICT Digunakan sebagai alat pemudah komunikasi apabila ia digunakan untuk menghantar,menerima dab berkongsi maklumat yang berbeza diantara guru dan pelajar tidak kira dalam pelbaga bentuk

5. Proses singkatan ICT

5.1. Komputer >>> teknologi maklumat >>> Teknologi maklumat dan komunikasi

6. Kelebihan ICT

6.1. 1. Menarik kerana bercorak interaktif. 2. Penilaian dapat dilakukan selepas sesuatu aktiviti selesai dijalankan. 3. Bahan dapat digunakan berulangkali. 4. Bahan boleh digunakan di mana kaedah tradisional tidak dapat dijalankan. 5. Dapat menggunakan pelbagai media seperti grafik, bunyi, audio dan video

7. Kelemahan ICT

7.1. 1) Terlalu terjebak ke alam komputer hingga terlepas zaman kanak-kanak 2) Keterasingan sosial-sosial pengasingan 3) Anggota gambaran dunia yang tidak realistik (alam maya meningkat realiti) 4) Menggantikan aktiviti lain 5) Mengurangkan rasa kesedaran dan kreativiti kerana terlalu kpd komputer

8. Kebaikan menggunakan ICT

8.1. 1) Penyertaan aktif oleh kanak kanak

8.2. 2) Mengikut kadar kebolehan sendiri

8.3. 3) Pengulangan kerja memberi pengukuhan

8.4. 4) Berkerjasama - pembelajaran koperatif

8.5. 5) Meneroka –dibidang baru

8.6. 6) Pengalaman konkerit – deria

8.7. 7) Interaktif – antara komputer & kanak-kanak

8.8. 8) Latih tubi – tanpa jemu oleh computer