Matematika [Noémi, 2020 nyár]

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Matematika [Noémi, 2020 nyár] by Mind Map: Matematika [Noémi, 2020 nyár]

1. SZÁMTAN

1.1. Számhalmazok

1.1.1. N

1.1.1.1. Z

1.1.1.1.1. Q

1.2. Prímszámok, összetett számok

1.3. Kerekítés

1.4. Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel...

1.5. Számok normálalakja

1.6. Oszthatósági szabályok

1.7. Hatványozás

1.8. LNKO LKKT

1.9. Ellentett Abszolútérték Reciprok

1.10. Műveletek törtekkel

1.10.1. +

1.10.1.1. -

1.10.1.1.1. *

1.11. Arányosítás, százalékszámítás

1.11.1. Egyenes arányosság

1.11.2. Fordított arányosság

1.11.3. Százalékszámítás

1.12. Egyenletmegoldás

1.12.1. mérlegelvvel

1.12.2. grafikus úton

2. MÉRTAN

2.1. Kör

2.1.1. K, T

2.2. Háromszög

2.2.1. K, T

2.3. Négyszög

2.3.1. Sokszögek tulajdonságai

2.3.1.1. K, T

2.4. Egybevágósági transzformációk

2.4.1. Tengelyes tükrözés

2.4.2. Középpontos tükrözés

2.4.3. Pont körüli elforgatás

2.4.4. Vektor mentén történő eltolás

2.5. Szerkesztési "trükkök"