QUẢN LÝ DỰ ÁN THA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
QUẢN LÝ DỰ ÁN THA by Mind Map: QUẢN LÝ DỰ ÁN THA

1. NHÂN LỰC

1.1. Manager (Quản lý Team SEO, Content, chịu trách nhiệm phân bổ nhân sự và kết quả toàn bộ dự án)

1.2. Nhân Lực Phát Triển

1.2.1. 1 Leader QLDA (Onsite+Offsite)

1.2.1.1. KuBetORG: Tee

1.2.1.2. Ku888VN: TiNi

1.2.1.3. Ku99vnCOM: Adonis

1.2.1.4. PBN-Ku99vnNET-Bóng Đá: Alex

1.2.1.5. PBN-Game-Phong Thủy: Ryan

1.2.2. 1 Content Manager (Lập kế hoạch và biên tập nội dung)

1.2.2.1. KuBetORG: 1 CTV

1.2.2.2. Ku888VN: 1 CTV

1.2.2.3. Ku99vnCOM: 1 CTV

1.2.2.4. PBN: 2 CTV

1.2.3. 1 SEOer

1.2.3.1. KuBetORG: 1 SEOer

1.2.3.2. Ku888VN: 1 SEOer

1.2.3.3. Ku99vnCOM: 1 SEOer

1.2.3.4. Ku99vnNET: 1 SEOer

1.3. Nhân Lực Vận Hành

1.3.1. 1 SEOer

1.3.2. 1 Manager Content

2. THỜI GIAN

2.1. Thứ Tự Ưu Tiên Dự án

2.1.1. Ku888VN: Deadline 31/07

2.1.2. PBN-Ku99vnNET: Tận dụng nội dung đang có xây dựng thành thương hiệu mới

2.1.3. Ku99vnCOM: Xây dựng từ đầu, tránh phát sinh như các website cũ

2.1.4. KuBetORG: Deadline lần 1: 31/07

2.2. Thứ Tự Ưu Tiên Nhân Sự Cho Dự Án

2.2.1. 1 Content Manager

2.2.2. Ku888VN: 1 SEOer

2.2.3. KuBetORG: 1 SEOer (Hỗ trợ chạy deadline lần 1)

2.2.4. Ku99vnCOM: 1 SEOer

2.2.5. Ku99vnNET: 1 SEOer

3. NGÂN SÁCH

3.1. Chi Phí Nhân Sự

3.1.1. 1 Manager: 20-25tr

3.1.2. 5 Leader: 15-20tr

3.1.3. 4 SEOer: 12-15tr

3.1.4. 1 Manager Content: 10-12tr

3.1.5. 5 CTV: 29tr680k tất cả dự án

3.2. Chi Phí Dự Án

3.2.1. Domain: 1tr273k/năm PBN-Phong Thủy: 375k/năm PBN-Game: 449k/năm PBN-Bóng Đá: 449k/năm

3.2.2. Hosting: 1tr703k/năm

3.2.3. Tool hỗ trợ: Spineditor: 300k/năm Ahref: 300k/tháng

4. BÁO CÁO ĐO LƯỜNG

4.1. Chất Lượng

4.1.1. Đạt cam kết: Nếu bổ sung đủ số lượng nhân sự thì khả năng đạt cam kết cao (>80%)

4.1.2. Không đạt cam kết: Với số lượng nhân sự như hiện tại: Khả năng đạt cam kết (60%) Nếu ít hơn số lượng nhân sự hiện tại: Khả năng đạt cam kết (<50%)

4.2. Deadline

4.2.1. Ku888vn: KPI - 3 key top 1, Traffic Organic: 30.000

4.2.2. KuBetOrg: KPI - 6 key top 1, Traffic Organic: 30.000

4.2.3. Ku99vnCOM: KPI - 6 key top 1, Traffic Organic: 30.000

4.3. Ngân Sách

4.4. Rủi ro

4.4.1. Cao: >50%

4.4.2. Trung bình: 30-50%

4.4.3. Thấp: <10%

5. TỔNG QUAN DỰ ÁN

5.1. Ku888VN: Key chính đang ở top 2-3 Key phụ ổn định và có dấu hiệu tăng trở lại Nội dung đang được cải thiện Traffic tụt sâu đang có dấu hiệu tăng trở lại Đang triển khai social đa tầng để kéo traffic

5.2. Ku99vnCOM: Xây dựng mới nội dung Thêm bài viết nhưng không đánh giá cao bộ key, rất dễ đi vào vết cũ của Ku888 ngày trước Build social chưa đúng thời điểm, site chưa có độ trust cao Traffic chưa có cơ sở để đánh giá

5.3. Ku99vnNET: Định hướng làm PBN thì đây là 1 PBN khá tốt nhưng nội dung chưa đa dạng, chủ đề khó Nếu tận dụng làm 1 site nhà cái mới sẽ ổn hơn Traffic thì từ người dùng kubet.me cũ nên cũng chưa đánh giá cao

5.4. KuBetORG: Mất khá nhiều backlink, traffic Bổ sung bài viết, triển khai linkbuilding social đa tầng nên traffic có dấu hiệu tăng Từ khóa nằm ở trang 1, cần duy trì và đẩy mạnh hơn nữa

5.5. PBN: Có dấu hiệu tăng trưởng nhưng chưa cao, cần xem lại bộ từ khóa, cách tốt nhất hiện tại là xây dựng nội dung theo trends sẽ kiếm được traffic tốt nhất

6. MỤC TIÊU

6.1. Ku888VN: Key chính đạt top 1 Traffic đạt 30.000

6.2. KuBetORG: Key chính đạt top 1 Traffic đạt 30.000

6.3. Những dự án khác chưa có dữ liệu để đánh giá