Domi MATEMATIKA 2020 NYÁR

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Domi MATEMATIKA 2020 NYÁR by Mind Map: Domi MATEMATIKA 2020 NYÁR

1. ARITMETIKA

1.1. A négy alapművelet tulajdonságai

1.1.1. Számhalmazok

1.1.1.1. Természetes számok

1.1.1.2. Egész számok

1.1.1.3. Racionális számok

1.1.1.4. Irracionális számok

1.1.1.5. Valós számok

1.1.2. Prímszámok

1.1.2.1. Prímszámok osztói

1.1.2.2. Prímszámok paritása

1.1.3. Összetett számok

1.1.3.1. Osztópárok

1.2. Műveletek törtekkel

1.2.1. Törtek összeadása, kivonása

1.2.2. Egész szorzása törttel

1.2.3. Tört szorzása törttel

1.2.4. Osztás törttel

1.3. Egészek és tizedes törtek szorzása, osztzása 10-zel, 100-zal, 1000-rel...

1.4. Halmazok

1.4.1. Elem

1.4.2. Metszet

1.4.3. Unió

1.4.4. Különbség

1.4.5. Feladatmegoldás

1.5. Oszthatóság

1.5.1. Számok felbontása prímtényezők szorzatása

1.5.2. Oszthatósági szabályok

1.5.2.1. 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 7-tel, 8-cal, 9-cel, 10-zel

1.5.3. LNKO

1.5.3.1. Törtek egyszerűsítése

1.5.4. LKKT

1.5.4.1. Közös nevező megtalálása

1.5.5. Törtek átalakítása vegyes számmá

1.5.5.1. Vegyes számok átalakítása törtekké

1.6. Ellentett

1.6.1. Abszolútérték

1.6.1.1. Reciprok

1.7. Arány, arányosság

1.7.1. Egyenes arányosság

1.7.1.1. Táblázat hiányzó elemei

1.7.1.1.1. Grafikonok

1.7.2. Fordított arányosság

1.7.2.1. Táblázat hiányzó elemei

1.7.2.1.1. Grafikonok

1.8. Százalékszámítás

1.8.1. Százalékalap

1.8.2. Százalékláb

1.8.3. Százalékérték

1.9. Nyitott mondatok

1.9.1. Egyenletek megoldása mérlegelvvel

1.9.1.1. Egyenletek megoldása grafikus úton

1.9.2. Egyenlőtlenségek megoldása mérlegelvvel

2. GEOMETRIA

2.1. Egybevágósági transzformációk

2.1.1. Tengelyes tükrözés

2.1.2. Középpontos tükrözés

2.1.3. Pont körüli elforgatás

2.1.4. Eltolás vektor mentén

2.2. Szögtípusok

2.2.1. Szögmásolás

2.2.2. Szögfelezés

2.3. Sokszögek

2.3.1. Háromszögek

2.3.1.1. Típusok

2.3.1.1.1. Tulajdonságok

2.3.2. Négyszögek

2.3.2.1. Típusok

2.3.2.1.1. Tulajdonságok

2.4. Térgeometriai elemek

2.4.1. Kocka

2.4.2. Egyenes hasáb

2.4.3. Egyenes kúp

2.4.4. Egyenes henger

2.4.5. Egyenes gúla

2.4.6. Gömb