Organisationerne på arbejdsmarkedet

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Organisationerne på arbejdsmarkedet by Mind Map: Organisationerne på arbejdsmarkedet

1. Lønmodtagerorganisationer

1.1. Hovedorganisationer / paraplyorganisationer

1.1.1. LO 18 medlemsforbund 5 tværgående karteller

1.1.1.1. Fagforbund Dansk Metal

1.1.1.1.1. Fagforening Metal Århus

1.1.1.1.2. Fagforening Metal Haderslev

1.1.1.2. Fagforbund 3F

1.1.1.2.1. Fagforening 3F Sønderborg

1.1.1.2.2. Fagforening 3F Aabenraa

1.1.2. FTF

1.1.3. AC 23 medlemsforbund

1.1.3.1. DJØF

1.1.4. LH

1.2. Historisk baggrund

1.2.1. Arbejderne søgte i slutningen af 1800-tallet sammen for at stå stærkere overfor arbejdsgiverne

1.2.2. Den faglige organisering startede nedefra

1.2.3. Stort skel mellem faglærte/ufaglærte

2. Arbejdsgiverorganisationer

2.1. DA Dansk arbejdsgiverforening

2.1.1. Dansk Industri

2.2. SALA Sammenslutningen af landbrugets arbejdsgivere

2.3. Finansektorens arbejdsgiverforening

2.4. Kommunernes Landsforening

2.5. Danske Regioner

2.6. Finansministeriet (for staten)