Consiliere educaţională şi dezvoltare personală în spaţiul şcolar

Consilierea educationala

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Consiliere educaţională şi dezvoltare personală în spaţiul şcolar by Mind Map: Consiliere educaţională şi dezvoltare personală în spaţiul şcolar

1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală

1.1. Cunoaşterea de sine şi imaginea de sine

1.2. Metode adecvate cunoaşterii de sine

1.3. Autocunoaşterea şi intercunpaşterea (relaţiile dintre ele)

1.4. Abuzul - recunoaştere şi intervenţie

2. Comunicare şi conflict

2.1. Comunicarea asertivă, pasivă şi agresivă

2.2. Tipuri de conflict

2.3. Dezvoltarea abilităţilor de ascultare activă

2.4. Cauze

2.5. Ce este conflictul

2.5.1. Modalităţi de soluţionare sau ameliorare

2.5.2. Perspective pozitive asupra conflictului

3. Rezolvarea de probleme

3.1. Ce este o problemă

3.2. Tipuri de probleme

3.3. Procesul rezolutiv

3.4. Creativitate şi eficienţă în rezolvarea de probleme

3.5. Terapia raţional emotivă şi comportamentală în rezolvarea problemelor - eliminarea tiparelor de gândire absolutistă

3.6. Problema - sursă de dezvoltare personală

4. Stil de viaţă sanogen

4.1. Sanogen versus patogen

4.2. Comportament preventiv

4.3. Adicţiile

4.3.1. Tutunul

4.3.2. Alcoolul

4.3.3. Drogurile

4.4. Strategii de intervenţie

4.5. Rolul echipei multidisciplinare

5. Stil şi strategii de învăţare

5.1. Identificarea propriului stil de învăţare

5.2. Strategii de învăţare adaptate stilului propriu

5.3. Deprinderi eficiente de lucru

5.4. Motivaţia pentru învăţare

6. Stresul şi controlul stresului

6.1. Recunoaşterea simptomelor stresului

6.2. Componentele stresului

6.2.1. Factorii de stres

6.2.1.1. Starea de boală fizică sau psihică

6.2.1.2. Abuzul fizic, psihic sau sexual

6.2.1.3. Situaţie financiară precară, pierderea locului de muncă

6.2.1.4. Şcoala - probleme legate de comunicarea cu elevii, profesorii, schimbări..

6.2.1.5. Dezastre naturale,

6.2.1.6. Propria persoană

6.2.2. Resursele personale de a face faţă la stres

6.2.2.1. Căutarea suportului social

6.2.2.2. Rezolvarea de probleme

6.2.2.3. Tehnicile de relaxare

6.2.2.4. Umorul

6.2.2.5. Religia

6.2.3. Reacţiile la stres

6.2.3.1. Reacţii fiziologice

6.2.3.2. Reacţii cognitive

6.2.3.3. Reacţii emoţionale

6.2.3.4. Reacţii comportamentale

6.3. Modalităţi de management al stresului

6.3.1. Informarea privind sursele de stres

6.3.2. Cunoaşterea reacţiilor personale la stres

6.3.3. Dezvoltarea abilităţilor şi comportamentelor de management al stresului

6.3.4. Suport social adecvat

6.3.5. Stil de viaţă sanogen

6.3.6. Dezvoltarea stimei de sine

6.3.7. Gestionarea timpului

7. Orientarea către carieră

7.1. Construirea identităţii vocaţionale

7.2. Investigarea caracteristicilor relevante pentru carieră

7.3. Construirea traseului profesioanal

7.4. Decizia privind carieră

7.5. Cunoaşterea caracteristicilor actuale şi de perspectivă ale pieţei muncii

8. Managementul grupului de elevi

8.1. Cunoaşterea colectivului de elevi

8.2. Reguli de grup coerente

8.3. Strategii de modificare comportamentală

8.4. Intervenţie în situaţii de criză educaţională

9. Situaţii de risc

9.1. Ce sunt situaţiile de risc

9.2. Prevenţie

9.3. Intervenţie

9.3.1. Primară

9.3.2. Specializată

9.4. Legislaţie naţională în ceea ce priveşteintervenţia în situaţii de risc