DIDAKTIKA OROKORRA (urtarrilak 23tik maiatzak 10 arte)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DIDAKTIKA OROKORRA (urtarrilak 23tik maiatzak 10 arte) by Mind Map: DIDAKTIKA OROKORRA (urtarrilak 23tik maiatzak 10 arte)

1. 1. (I. eta II. lanak) OINARRIZKO KONTZEPTUETARA HURBILTZEN

1.1. DIDAKTIKA (I. lana)http://prezi.com/wsf428unsezb/didaktika/

1.1.1. ikuspegiak

1.1.2. eredu didaktikoak

1.1.3. etimologia

1.1.4. ikerketa objetua

1.1.5. Balorazio pertsonala:ikasgaian murgiltzeko modu ona izan zen, denen artean aurkitutako definizioak eta gauzak partekatzeak lagungarri gertatu zitzaigun.

1.2. Nuevo nodo

1.3. CURRICULUMA (II. lana)http://prezi.com/3nhkmqqjg1bj/curriculuma/

1.3.1. etimologia

1.3.2. eredu curricularrak

1.3.3. osagaiak

1.3.4. Balorazio pertsonala: Hezkuntzaren elementu garrantsitsua, konplexua iruditu zitzaidan.

2. 2. (III. lana) HEZKUNTZA SISTEMA AZTERTZEN

2.1. Hezkuntza sistemaren eskema osatu (taldean)

2.1.1. Balorazio pertsonala:Hezkuntza sistema aldatuz joaten delaz ohartzeko mesedegarri izan zen. Gizarte premien eta gobernu aldaketen araberako modifikazioak egiten dira.http://moodle3.ehu.es/file.php/6069/sistema-educativoLOE.pdf

2.2. Bakoitzaren ibilbide akademikoaren mapa

2.2.1. Balorazio pertsonala: mapa hau egiteak orain arte egin dudanari buruzko gogoeta egiteko lagungarri gertatu zitzaidan. Ariketa hau egin baino lehen ez nintzen gauza hauetaz pentsatzen jarri. Akademikoki egindako ibilbide akademikoa zentzu bat duelaz ere ohartu naiz.

2.3. Talde txikian gure mapa azaldu

2.3.1. Balorazio pertsonala:Ezberdintasun asko egon diren arren,denok Haur Hezkuntzara ailegatu gara. Bakoitzaren esperientziari buruz jakiteko ona izan zen, arreta deitu zitzaidan denen artean zeuden ezberdintasunek.

2.4. Iruzkin pertsonala

2.4.1. Balorazio pertsonala:Nire ibilbide akademikoan sakontzeko aukera bikaina izan zen. Ariketa hau egin nuen arte ez nintzen jabetu hezkutnzaren ibilbideak eskaintzen dituen aukeraz.

3. 3.CURRICULUMAREN ZEHAZTAPEN MAILAK

3.1. Zehaztapen mailei buruzko taula bete (taldean)

3.1.1. Balorazio pertsonala: Curriculuma hasieran pentsatzen nuen baino konplexuagoa zelaz ohartu nintzen

3.2. Haur Hezkuntzako Curriculumari buruzko galderak

3.2.1. Balorazio pertsonala: Curriculumaren atal guztiak harremanetan daudelaz jabetu nintzen,harreman koherenteak direlarik.

3.3. José Moya-ren hitzaldiaren inguruko galderei erantzun

3.3.1. Balorazio pertsonala:Hezkuntza munduan, konpetentzien definizioak aldatzea ezinbestekoa da, "antzinako" hezkuntza sisteman geratu garela ulertu nuen eta egoera honi soluzioa bilatu behar zaiola ere.

4. 4. PROGRAMAZIOA: DIAGNOSTIKOA ETA UNITATE DIDAKTIKOA

4.1. Programazioa

4.1.1. Sarrera eta kokapena

4.1.2. metodologia

4.1.3. aniztasunari arreta

4.1.4. helburuak

4.1.5. edukiak eta ebaluazio irizpideak

4.1.6. konpetentziak

4.1.7. unitate didaktikoa

4.1.7.1. sarrera

4.1.7.2. metodologia

4.1.7.3. edukiak

4.1.7.4. ebaluazio irizpideak

4.1.7.5. konpetentziak eta helburuak

4.1.7.6. jarduerak

4.2. Balorazio pertsonala: Lan hau egiteak eskola baten barne funtzionamendua ezagutzeko aukera bikaina izan da. Atal guztien arteko koherentzia bilatzea erraza ez izan arren, (izan ere hau egiten genuen lehen aldia zen) nahiko gustura geratu nintzen egindako lan potolo hauekin (programazioa eta unitate didaktikoarekin).