Didaktika Orokorra

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Didaktika Orokorra by Mind Map: Didaktika Orokorra

1. I. Didaktikaren eta Currikulumaren definizio eta motak

1.1. 1. Lana: Lehenengo lan honetan Didaktika kontzeptuaren definiziotik abiatuz, terminoa banatzen den beste hainbat aspektuak garatu beharko dira (adb.: didaktikaren ikuspegiak, eredu didaktikoak, didaktikaren etimologia, ikerketa objektua, etab.) Mapa Mental oso bat osatuz.

1.1.1. http://prezi.com/c2pvrwprzcy1/didaktika/

1.1.2. Balorazioa: lan honekin ikasgaiari hasiera eman genion eta ondorioz lehenengo kontzeptuen hurbilketa bat izan genuen. Prezi programa erabiltzen ikasi genuen.

1.2. 2. Lana: Bigarren lan honetan Curriculum kontzeptuaren definiziotik abiatuz, terminoa banatzen den beste hainbat aspektuak garatu beharko dira (adb.: modelo curricularrak, terminoaren etimologia, curriculum motak,osagaiak, etab.) Mapa Mental oso bat osatuz.

1.2.1. http://prezi.com/qkr_gq1fvvts/curriculuma/

1.2.2. Balorazioa: lan honekin, lehengo kontzeptuekin jarraituz, curriculumaren definizioak aztertu genituen, curriculum motak... eta prezi baten bidez aurkezpenak egin genituen.

2. II. Hezkuntza sistemaren egitura

2.1. Hezkuntza sistemaren eskema

2.1.1. eskema

2.1.1.1. Balorazioa: etapa, ziklo eta urteak bereizten ikasi dugu

2.2. 3. Lana: Hirugarren jarduera honek aukera emango du norberak bizi izandako ibilbide akademikoaren inguruan gogoeta egiteko eta bide batez, klaseko beste kideek bizitutakoarekin alderatzeko.

2.2.1. Ibilbide akademikoa (iruzkin pertsonala)

2.2.1.1. Balorazioa: lan honek baliogarria izan da batez ere gure esperientzia akademikoari buruz hausnarketa bat egiteko eta nolabait gure haurtzaroa gogorazteko.

2.2.2. Gelan taldeka aurkezpena egin eta taldekoei adieraziko diegu guretzat esanguratsu izan zaizkigun bizipenak.

2.2.2.1. Balorazioa: talde bakoitzaren kideen ibilbide akademikoa amankomunean jarri genuenean ikusi ahal izan genuen bakoitzak ibilbide desberdin bat izan arren gutxi gora behera guztiak etapa eta ziklo berdinak egin genituela.

3. III. Curriculumaren zehaztapen mailak

3.1. H.H curriculumari buruzko galderak

3.1.1. Balorazioa: galdera hauek erantzuten ikasi ditugu gaitasun orokorrak zeintzuk diren, Haur Hezkuntza etapako helburu orokorrak, nolako ezaugarriak dituen Haur Hezkuntza etapan ebaluazioa...

3.2. 4. Lana: José Moya-ren konferentzia entzun ondoren, galdetegia erantzun

3.2.1. Balorazioa: hitzaldi hau ikusita, konpetentzia desberdinak daudela ondoriozta izan dezakegu eta horren inguruan galdetegi bat egin.

3.3. Klasean burututako atiketa

3.3.1. Balorazioa: ariketa honekin curriculumaren zehaztapen mailak desberdintzen ikasi dugu (definizioak, izaerak, egileak, baldintzaileak, osagarriak, adibideak...)

4. IV. Programazioa: Diagnostikoa eta Unitate Didaktikoa

4.1. Programazioa

4.1.1. Sarrera eta kokapena

4.1.2. Metodologia

4.1.3. Aniztasunari arreta

4.1.4. Helburuak

4.1.5. Edukiak eta ebaluazio Irizpideak

4.1.6. Konpetentziak

4.1.7. Unitate Didaktikoa

4.1.7.1. Edukiak

4.1.7.2. Ebaluazio irizpideak

4.1.7.3. Konpetentziak eta helburuak

4.1.7.4. Jarduerak

4.1.8. Balorazioa: programazioa eta unitate didaktikoa eginez, ikasi dugu ikaslgela baten funtzionamendua nolakoa den. Programazioa nola eramaten den eta honenbestez, unitate didaktiko bat burutzen. Nire ustez lan hauek esanguratsuagoak izan direla aurrekoak baino, izan ere, gure etorkizunean ikusiko dugun errealitatea delako.