Ilijada i Odiseja

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ilijada i Odiseja by Mind Map: Ilijada i Odiseja

1. ILIJADA je jedan od 2 Homerova epa

1.1. 6.st.pr.Kr

1.1.1. U Ateni

1.1.1.1. Grčka

1.2. podijeljena na 24 knjige- pjevanja

1.2.1. pisana HEKSAMETROM

1.2.1.1. književni stih karakterističan za epove

1.2.1.2. tvori ga 6 stopa

1.2.1.3. najpoznatiji daktilski heksametar

1.3. Osnovni je motiv „Ilijade” srdžba jednog od najboljih ahejskih junaka, Ahileja, kojega je ljutito uvrijedio ahejski vođa Agamemnon.

1.4. Pripovijedaju se događaji iz desete godine Trojanskog rata, što su ga vodili Ahejci protiv trojanskog kralja Prijama, jer je njegov sin Paris oteo Helenu, ženu kralja Menelaja.

1.4.1. Radnja obuhvaća razdoblje 51 dana.

1.5. Dobio naziv po Iliju, što je drugi naziv grada Troje.

1.6. Sama radnja započinje in medias res invokacijom muze i opisivanjem Ahilejeve srdžbe.

1.6.1. In medias res

1.6.1.1. Pjesnik nas odmah uvodi na stvar, izravno na gl. radnju; bez okolišanja, bez zaobilaženja, izravno.

1.6.2. Invokacija

1.6.2.1. Zazivanje božanstva (ili kojega drugog "višeg bića") uoči nekog čina

1.7. Sa strane Ahejaca stoje bogovi Posejdon, Hermes, Hefest, Hera i Atena

1.8. Na strani Trojanaca bore se Ares, Apolon, Artemida, Leta, Afrodita i Ksant.

2. LIKOVI ILIJADE

2.1. Ahejci

2.1.1. Ahilej- vođa Mirmidonaca, grčki prvak i vojnik, njegova je srdžba pokretač radnje

2.1.2. Agamemnon- mikenski kralj, Menelajev brat, zapovjednik ahejske vojske, njegova su djela uzrok Ahilejeve srdžbe

2.1.3. Patroklo- Ahilejev najbolji prijatelj i borac

2.1.4. Nestor, Menelaj, Diomed ,Idomenej, i Ajant Telamonov, kraljevi grčkih polisa, vođe svojih vojski pod Agamemnonovim zapovjedništvom

2.1.5. Odisej- kralj i ratnik, poznat po svojoj lukavosti koja je glavna sastavnica Odiseje

2.1.6. Kalhant- moćan grčki prorok i vrač, vodio je Grke svojim predviđanjima

2.2. Trojanci i saveznici

2.2.1. Hektor- Prijamov prvorođenac, vođa Trojanaca

2.2.2. Prijam- trojanski kralj

2.2.3. Paris- trojanski princ i Hektorov brat, znan i kao Aleksandar, oteo je Helenu te to postaje uzrokom Trojanskog rata

2.2.4. Eneja- vođa Dardanaca, trojanski saveznik i junak

2.2.5. Glauk i Sarpedon- vođe likijskih snaga

2.2.6. Memnon - Etiopski kralj, sin Zore (Eos)

2.3. Žene

2.3.1. Helena- bivša spartanska kraljica, Menelajeva žena, sadašnja Parisova družica

2.3.2. Andromaha- Hektorova žena, majka njihova sina Astianaksa

2.3.3. Hekaba- trojanska kraljica, Prijamova žena, Hektorova, Kasandrina i Parisova majka

2.3.4. Briseida - robinja koja je bila Ahilejeva nagrada koju mu je Agamemnon oduzeo što je rezultiralo Ahiljevom srdžbom

3. Odiseja jedan je od dva grčka epa koji se pripisuju pjesniku Homeru.

3.1. Opisuje pustolovine grčkog junaka Odiseja.

3.2. podijeljena na 24 knjige- pjevanja

3.3. Radnja cijele „Odiseje” traje samo 41 dan.

3.4. Nakon završetka desetogodišnjeg Trojanskog rata, Odisej se vraća kući, svome sinu Telemahu i vjernoj ženi Penelopi.

3.5. Opisuje se kako su prosci njegove žene Penelope trošili njegov imetak i kako je on, nakon 20 godina izbivanja, poubijao prosce.

3.6. Pjesnik nas uvodi u radnju IN MEDIAS RES

3.6.1. Pjesnik nas odmah uvodi na stvar, izravno na gl. radnju; bez okolišanja, bez zaobilaženja, izravno.

3.7. Nastala je nedugo nakon Ilijade, vjerojatno oko 725. pr. Kr.

3.8. Velik dio Odiseje ispričan je na usta likova, ponajprije naslovnoga junaka, koji je tako u povlaštenu položaju da ponudi svoju verziju zbivanja.

3.9. U odnosu prema pripovjednoj strategiji Ilijade krupna je novina i to da se opsežni odsječci priče pripovijedaju naknadno, izvan pretpostavljena kronološkoga slijeda.

3.10. Za razliku od plošne ratničke etike Ilijade, likovi u Odiseji pokazuju veću moralnu raznolikost.

3.11. U njoj bogovi nisu iracionalno svrstani uz sukobljene strane; njihove intervencije u zemaljska zbivanja posljedica su općerazumljive, gdjekad i jasno obrazložene moralne prosudbe, bila riječ o kazni ili o nagradi.

4. LIKOVI ODISEJE

4.1. Odisej, Telemah, Atena, Penelopa, Nestor, Pisistrat, Menelaj, Helena, Trasimed, Hermiona, Megapent, Euriklija, Zeus, Kalipsa, Posejdon/Zemljotresac, Alkinoj, Nausikaja, Areta, Kiklopi, Kiklop Polifem, Lestrigonci, Ahilej, Neoptolem, Kirka, Eumej, Penelopini prosci, Antinoj, Eurimah, Ktesip, Teoklimen, Amfinom, Eurinoma

5. HOMER

5.1. legendarni grčki pjesnik

5.2. za kojega se ne zna točno kada je živio

5.3. pretpostavlja se u 7. i 8. st. pr. Kr.

5.3.1. jer su tada dovršeni njegovi epovi Ilijada i Odiseja

5.4. ime mu se pučkom etimologijom povezivalo sa sljepoćom

5.5. kao što poznati epigram tvrdi, mnogi se gradovi natječu da bi ih se priznalo kao mjesto njegova rođenja: Smirna, Rodos, Kolofon, Salamina, Hij, Arg i Atena.

5.6. zamišljalo ga se kao starog, siromašnog i slijepog pjesnika koji je putovao i živio od recitiranja svojih pjesama

5.7. no uzevši u obzir Homerovo živopisno opisivanje, malo je vjerojatno da je doista bio slijep

5.8. Homerov je jezik umjetan jezik koji se nije nikada govorio u narodu

5.9. to je stari jonski dijalekt u kojem ima i novojonskih oblika i eolskih elemenata, ali i atičkih dijalektizama

5.9.1. problem kod proučavanja Homerova jezika jest taj što se ne zna mnogo o eolskome i jonskome dijalektu u doba nastanka epova te se moramo pouzdati u ono što znamo o njihovim kasnijim oblicima