Вільний обіг капіталу (Free movement of capital)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Вільний обіг капіталу (Free movement of capital) by Mind Map: Вільний обіг капіталу  (Free movement of capital)

1. заборона обмежень

1.1. ДФЄС: 63

1.2. Директива 88/361/EEC

1.3. поняття "обіг капіталу"

1.4. Commission v. Spain (C-463/00)

1.5. Golden shares in Portugal (C-367/98)

1.6. Konle (C-302/97

1.7. Festersen (C-370/05)

2. відмежування понять "капітал" і "платежі"

2.1. ДФЄС: 63

2.2. Luisi & Carbon (C-286/82, C-26/83)

2.3. Директива 2015/2366

3. допустимі відхилення

3.1. ДФЄС:65, 66, 75, 215

3.2. Golden shares in Belgium (C-503/99)

3.3. Golden shares in France (C-483/99)

3.4. Volkswagen Law (C-112/05)

3.5. що допустимі для свободи заснування

4. підтримка 3х інших свобод

4.1. обігу товарів (ст.28, 30, 34-35)

4.2. пересування працівників (ст.45)

4.3. надання послуг (ст.56)

5. Зближення національних правових систем (гармонізація)

5.1. Директива 2006/48/ЕС

5.2. Директива 2004/39/ЕС

5.3. Директива 2001/34/ЕС

5.4. Директива 2002/83/ЕС

5.5. Директива 97/5/ЕС

5.6. Директива 2005/60/ЕС

5.7. Регламент 1889/2005