Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KATA ADJEKTIF by Mind Map: KATA ADJEKTIF

1. Definisi Kata Adjektif ialah perkataan yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu

2. Jenis-jenis

2.1. Kata Adjektif Sifatan

2.1.1. baik, berani, takut

2.2. Kata Adjektif Warna

2.2.1. merah, biru, kuning

2.3. Kata Adjektif Ukuran

2.3.1. panjang, pendek, tinggi

2.4. Kata Adjektif Bentuk

2.4.1. bulat, bujur, leper

2.5. Kata Adjektif Waktu

2.5.1. baharu, lama, lampau

2.6. Kata Adjektif Jarak

2.6.1. jauh, dekat, hampir, nyaris

2.7. Kata Adjektif Cara

2.7.1. deras, lambat, jelas

2.8. Kata Adjektif Perasaan

2.8.1. sayang, benci, cinta

2.9. Kata Adjektif Pancaindera

2.9.1. manis, pahit, masam