Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ANGOL by Mind Map: ANGOL

1. Feltételes mondatok

2. Kérdő mondatok

2.1. Eldöntendő

2.2. Kiegészítendő

3. Kijelentő mondatok

4. Tagadó mondatok

5. Passzív mondatok

6. Műveltető mondat

7. Igék formái számban és személyben

8. A jövő kifejezése

8.1. Távoli, be nem látható jövő ("álmodozás")

8.1.1. I will do

8.2. Kimondom, és azonnal meg is teszem.

8.2.1. I will do

8.3. Elrendeztem valamit a jövővel kapcsolatban

8.3.1. I am doing

8.4. Szándékozom valamit tenni (semmit nem rendeztem még el)

8.4.1. I am going to do

9. Felszólító mondat

10. Szófajok

10.1. Főnév

10.1.1. [C], [U]

10.2. Ige

10.3. Melléknév

10.3.1. Fokozás

10.3.1.1. Alapfok

10.3.1.2. Középfok

10.3.1.3. Felsőfok

11. Összehasonlítás

11.1. as ... as ...

11.2. ... than ...

12. Rendhagyó igék formái

13. Prepozíciók

13.1. Helymeghatározás

13.1.1. in

13.1.2. on

13.1.3. at

13.1.4. in front of

13.1.5. net to

13.1.6. near

13.1.7. over

13.1.8. under

13.1.9. between

13.1.9.1. among

14. Igeidők

14.1. I am doing

14.1.1. Ido

14.2. I was doing

14.2.1. I did

14.3. I will do

14.3.1. I have done

15. "Dupla kérdés"

15.1. How old do you think that girl is?

15.2. How much do you think that car is?

15.3. Where do you think George lives?

15.4. Why do you think that man is running?

16. Összetett mondatok

16.1. Mellérendelő

16.1.1. Magyarázó

16.2. Alárendelő

16.2.1. Cálhatározó

17. Feltételes mondatok