Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bálint, angol by Mind Map: Bálint, angol

1. Így néz ki a németben

1.1. Personalpronomen und ihre Fälle

1.1.1. Nominativ

1.1.2. Akkusativ

1.1.3. Dativ

1.2. Possessiv Pronomen

1.2.1. mein

1.2.2. das menige

1.3. Singular, Plural

1.3.1. -e -er -ä+er ...

2. Magyar nyelvi egyeztetések

2.1. Személyes névmások és eseteik

2.1.1. alany

2.1.2. tárgy

2.1.3. részes

2.2. Birtokos névmás

2.2.1. az én ...-m

2.2.2. az enyém

2.3. Főnevek egyes és többes száma

2.3.1. +k

3. Így néz ki az angolban

3.1. Personal pronouns and their cases

3.1.1. Nominative case

3.1.2. Accusative case

3.1.3. Dative case

3.2. Possessive Pronouns

3.2.1. my

3.2.2. mine

3.3. Singular, Plural

3.3.1. -s (irregular)