Szóalkotási módok

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Szóalkotási módok by Mind Map: Szóalkotási módok

1. Szóképzés

2. Ritkább szóalkotási módok

2.1. Szórövidülés

2.1.1. Csak rövidülés

2.1.2. Jelentéstapadás

2.1.2.1. Rövidülés és szóképzés

2.2. Mozaikszók

2.3. Szóalakvegyülés

3. Szóösszerántás

4. Szóösszetétel

4.1. Szerves

4.1.1. alárendelő

4.1.1.1. tárgyas

4.1.1.1.1. alanyos

4.1.1.2. határozós

4.1.1.3. jelzős

4.1.1.4. jelentéssűrítő

4.1.2. mellérendelő

4.1.2.1. valódi

4.1.2.2. ismétléses

4.1.2.2.1. egyszerű vagy variált ismétlés

4.1.2.2.2. ikerítés

4.2. Szervetlen

4.2.1. gyakori használat miatt rögzült, nincs nyelvtani kapcsolat

4.2.2. volt nyelvtani kapcsolat, de már elhomályosult