Присутність бізнесу в Україні

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Присутність бізнесу в Україні by Mind Map: Присутність бізнесу в Україні

1. комерційні компанії/підприємства/товариства (юридичні особи)

1.1. повні товариства

1.2. командитні товариства

1.3. товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ)

1.4. товариства з додатковою відповідальністю

1.5. акціонерні товариства

1.5.1. приватні

1.5.2. публічні

1.6. виробничі кооперативи та інші підприємства

2. індивідуальні/приватні підприємці (ФОП)

3. спільна діяльність / договори про співпрацю (без створення юридичної особи)

3.1. лише фізичні особи

3.2. лише юридичні особи

3.3. як фізичні, так і юридичні особи

4. структурні підрозділи (без прав юридичої особи)

4.1. представництва

4.2. філії

5. некомерційні організації/установи

5.1. громадські організації, благодійні, профспілки

5.2. політичні партії

5.3. кооперативи (споживчі, гаражно-будівельні, інші невиробничі)

5.4. релігійні організації

6. об'єднання підприємств (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, інши бізнес-групи)