Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Arbejdsmarkedet by Mind Map: Arbejdsmarkedet

1. Tertiære erhverv

1.1. Bager

1.2. Skolelærer

1.2.1. Nyt punkt

1.3. Læge

1.4. Vicevært

2. Primære erhverv

2.1. Landmand

2.2. Fisker

2.3. Skovbrug

3. DA

3.1. Hovedorganisation for 14 arbejdsgiverforeninger

3.2. Mere end 25.000 virksomheder er medlem af DA

3.3. Stiftet i 1898

3.4. De danske arbejdsgivere

4. LO

4.1. Er paraplyorganisation for 18 fagforbund

4.2. 1,1 millioner medlemmer

4.3. Harald Børsting (formand)

4.4. De danske arbejdere

5. Sekundære erhverv

5.1. Møller

5.2. Tømrer

5.3. Håndværker

6. Overenskomst

6.1. Forhandlinger mellem DA og LO

6.2. Stammer fra september-forliget i 1899

7. Strejke

8. Lockout

9. Arbejdsmiljøloven

10. Arbejdsløshed

10.1. Kontanthjælp

10.2. Dagpenge

10.3. Lav økonomisk vækst

10.4. Maskiner overtager arbejdet