Управління компанією (комерційним товариством)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Управління компанією (комерційним товариством) by Mind Map: Управління компанією (комерційним товариством)

1. ТОВ (частки учасників без мінімуму)

2. виконавчий орган

2.1. колегіальний (правління/ дирекція)

2.2. одноособовий (директор/ генеральний директор)

3. АТ має цінні папери (статутний капітал від 1250 мін.зар.)

3.1. приватне

3.2. публічне

3.2.1. звітність перед фондовою біржою

4. Загальні збори учасників/акціонерів (вищий орган)

4.1. спостережна рада (якщо створено)

4.1.1. "значні" транзакції

4.1.2. транзакції з "пов'язаними особами"

5. контролюючий орган

5.1. аудитор/ ревізійна комісія

6. Процедурні моменти (для загальних зборів)

6.1. повідомлення про скликання (за 30 днів)

6.2. кворум (для АТ >= 50%; для ТОВ - залежно від питань порядку денного)

7. Потрібна кількість голосів (залежно від кола питань, відмінність між АТ і ТОВ)

7.1. проста більшість (50% +1)

7.1.1. більшість питань порядку денного (окрім вимоги про 3/4 чи одностайність для ТОВ), в т.ч.: про виплату дивідендів

7.2. кваліфікована більшість (3/4 чи 75%)

7.2.1. питання зміни статуту, зміни розміру статутного фонду (+/-, в т.ч. випуск акцій), створення інших компаній, виходу

7.3. одностайно (100% для ТОВ)

7.3.1. створення органів управління, оцінка негрошових внесків учасників, викуп товариством частки учасника, перерозподіл % у статутному капіталі