Арбітражне рішення (Arbitral Award)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Арбітражне рішення (Arbitral Award) by Mind Map: Арбітражне рішення  (Arbitral Award)

1. чинність арбітражної угоди (передумова компетенції арбітражу) NYC: II & ЗУ МКА: 8

2. дотримання процедури арбітражного розгляду (lex arbitri & lex voluntatis) ЗУ МКА: 10-33

2.1. рівне ставлення до сторін

2.2. право представити позицію по справі

2.3. ефективність розгляду

2.4. належний склад арбітрів & компетенція (ЗУ МКА: 10-17)

3. можливість скасування (в країні місця арбітражу) ЦПК: 454-461 & ЗУ МКА: 34

3.1. підстави скасування (виключиний перелік) ЦПК: 459 (див. деталі 468 ->)

4. остаточність (неможливість перегляду по суті) ЦПК: 459 & ЗУ МКА: 34

5. забезпечувальні заходи (підтримка державних судів) EC: VI(4) ЦПК: 117,149 ЗУ МКА: 9,27

6. визнання і приведення до виконання в іншій країні (recognition & enforcement) NYC: V & ЦПК: 474-482 & ЗУ МКА: 35-36

6.1. підстави відмови (виключний перелік, в т.ч. в Україні)

6.1.1. за клопотанням іншої сторони (lex voluntatis & lex arbitri)

6.1.1.1. вади арбітражної угоди за lex voluntatis/lex arbitri + + право/діє-здатність сторін за lex patrie/domicili/situs) NYC: V(1)(a) & ЦПК:478(1)(1)(а)

6.1.1.2. вади повідомлення як порушення права представити позицію по справі NYC: V(1)(b) & ЦПК:478(1)(1)(б)

6.1.1.3. вади компетенції арбітражу в контесті обягу арбітражної угоди NYC: V(1)(c) & ЦПК:478(1)(1)(в)

6.1.1.4. вади компетенції арбітражу чи процедури розгляду за lex voluntatis/lex arbitri NYC: V(1)(d) & ЦПК:478(1)(1)(г)

6.1.1.5. "неостаточність"/ скасування в країні місця арбітражу / за lex arbitri NYC: V(1)(e) & EC: IX & ЦПК:478(1)(1)(ґ)

6.1.2. з ініціативи суду (за lex fori)

6.1.2.1. неарбітрабельність спору NYC: V(2)(a) & ЦПК:478(1)(2)(а)

6.1.2.2. публічний порядок (ordre public) NYC: V(2)(b) & ЦПК:478(1)(2)(б)