MOTIVATION

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MOTIVATION by Mind Map: MOTIVATION

1. HVAD GØR VI ALLEREDE PÅ IBC?

1.1. Relationskompetencer

1.2. Camp

1.3. CL

1.4. Classroom management

2. PERSPEKTIV PÅ MOTIVATIONSPROBLEM

2.1. Den samlede motivationspulje

2.2. Motivation som en forudsætning ikke et kendetegn ved god undervisning (Meyer artikel 17)

2.3. Kulturfremmedhed hos eleverne i forhold til uddannelse

2.4. Alderen er en udfordring

3. PRAKSISRELATERET PROBLEM

3.1. Definition på Motivation

3.2. Erfaring

3.3. Påført motivation

3.4. Hvilke pædagogiske teorier kan hjælpe med at forstå og udlægge det praksisrelaterede problem?

3.5. Findes der teorier, der kan anvise løsninger?

4. TEORI

4.1. Løgstrup

4.2. K. B. Madsen

4.3. Flere???

5. EMPIRI

5.1. Elektronisk spørgeskema til elever i forhold til, hvad de oplever giver dem motivation og hvad grunden(e) er, når de vælger undervisningen fra?