Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Spørgsmål by Mind Map: Spørgsmål

1. Lærenes opgaver

1.1. Hvilke fag skal lærene undervise i?

1.2. Hvordan kan i hjælpe elever med særlige behov?

1.3. Er der krav til eleverne, og i så fald hvilke?

2. Personale

2.1. Hvilker jobs er der muligheder for?

2.2. Hvor mange folk arbejder der?

2.3. Uddannelse for at arbejde på skolen?

2.4. Hvem bestemmer jeres løn?

2.4.1. Er i tilfredse med lønnen?

2.4.2. Kan man få kvalifikationsløn?

2.5. Hvem "styre" skolen?

3. Selve skolen.

3.1. Elever med særlge behov?

3.2. Hvorfor ligger den hvor den gør, og er der fordele ved det?

3.3. Hvor gammel er skolen?

3.4. Hvem grundlagde skolen?

3.5. Hvad kendetegner skolen?

3.6. Hvor mange?

3.6.1. Elever?

3.6.2. Kan man uddanne sig på skolen?

3.7. Hvornår kan man starte på skolen?

4. Arbejdsmiljø

4.1. Hvad gør ledelsen for at skabe et godt miljø?

4.2. Hvad gør de ansatte og eleverne for at skabe et godt miljø?

4.3. Er i glade for at arbejde på skolen?

4.4. Hvad er godt ved arbejdsmiljøet?

4.5. Er der nogle minusser/belastninger?

5. Fagforening

5.1. Er der en fagforening som næsten al personale er medlem af?

5.2. Kræver i at man er medlem af en fagforening?

5.3. Hvordan har i det med fagforeninger?