Капітал як майнова основа бізнесу

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Капітал як майнова основа бізнесу by Mind Map: Капітал як майнова основа бізнесу

1. правомочності власника ("тріада")

1.1. володіння

1.2. розпорядження

1.3. користування

2. правові титули

2.1. право власності

2.2. право повного господарського відання

2.3. право оперативного управління

2.4. право довірчої власності

2.5. право користування (лізинг/оренда/позика/кредит/ліцензія)

2.6. інші речові права

3. майно

3.1. речі

3.2. цінні папери та майнові права

3.3. нематеріальні активи

3.4. легітимні очікування (практика ЄСПЛ)

4. капітал (власний/залучений)

4.1. монетарний

4.1.1. власний

4.1.2. залучений

4.2. таланти людини

4.2.1. свій талант підприємця / наймані працівники та інші (механізм залучення праці)

4.3. інтелектуальна власність

4.3.1. авторське право (факт створення)

4.3.1.1. твори (в т.ч. службові)

4.3.2. право промислової власності (факт реєстрації)

4.3.2.1. патенти на винаходи (в т.ч. службові), інші об'єкти комерційної значимості (географічний вимір ринку)

4.3.2.2. торгові марки, комерційні (фірмові) найменування як засоби індивідуалізації на ринку (механізм захисту бренду) (товарний вимір ринку)