Hvilken virkning har den danske u-landshjælp i Afrika? Vi vil indledningsvis definere, hvad et u-...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hvilken virkning har den danske u-landshjælp i Afrika? Vi vil indledningsvis definere, hvad et u-land er. Herefter ønsker vi at diskutere mediernes og poltikernes indflydelse på, hvilken og hvor megen hjælp DK giver u-lande i Afrika. Vi vil afslutningsvis diskutere og vurdere om u-landshjælp er den rette strategi for at hjælpe u-landene. by Mind Map: Hvilken virkning har den danske u-landshjælp i Afrika? Vi vil indledningsvis definere, hvad et u-land er. Herefter ønsker vi at diskutere mediernes og poltikernes indflydelse på, hvilken og hvor megen hjælp DK giver u-lande i Afrika. Vi vil afslutningsvis diskutere og vurdere om u-landshjælp er den rette strategi for at hjælpe u-landene.

1. den politiske del

1.1. er der nogle med en så stor politisk magt, at de kan hindre ulandshjælpen?

1.1.1. hvis ja, hvilke konsekvenser har det?

1.2. hvordan er vores Ulandspolitik i Danmark?

2. den økonomiske del

2.1. hvor kommer pengene fra?

2.2. hvor mange går til spilde på vej derned?

2.3. hvorfor kan vi ikke redde deres hverdag ved at give dem flere penge mellem hænderne?

2.4. hvad kan vi gøre, istedet for at give penge, som har en større gavnlig effekt?

3. mediernes indflydelse

3.1. hvilken betydning har medierne fremstillelse af det afrikanske folk?

3.1.1. er det godt eller dårligt?

3.2. danmarksindsamlingen

4. ulandshjælp generelt

4.1. de forskellige trin i Ulandshjælp

4.2. ulandshjælp gennem tiden

4.3. erfaringer (hvad virkede, og hvad fejlede)

4.4. hvad skal der til før et land kan betegnes som et uland?

5. den kulturelle del

5.1. hvorfor har penge ikke den samme betydning i deres kultur som i vores?

5.2. forventninger og realitet

5.2.1. hvad tror vi, og hvad er realitet?

5.2.2. er vores ulandshjælp bare ikke god nok, eller har vi for høje forventninger?

5.3. har folk i Ulande en reel mulighed for selv at skabe en stabil fremtid, hvordan?

6. os som Ulands-hjælpere

6.1. hvis vi kunne bestemme, hvad skulle der så ske dernede?

6.2. bestemte projekter osv?

6.3. hvordan ville vi kunne sikre dem en bæredygtig fremtid?

7. ½½