1u: Velfærdsstat

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
1u: Velfærdsstat by Mind Map: 1u: Velfærdsstat

1. socialt sikkerhedsnet

1.1. sociale ydelser

1.1.1. Dagpenge

1.1.2. Kontanthjælp

1.1.3. Sygedagpenge

1.1.4. Invalidepension

1.1.5. Efterløn

1.1.6. Førtidspension

2. Omfordeling af økonomiske resourcer

2.1. Skattesystemet

2.1.1. progressiv beskatning

2.1.1.1. "Robin Hood-model"

2.1.1.2. De bredeste skuldre bærer den tungeste byrde

2.1.2. Moms & afgifter

2.1.3. Egendomsskat

2.1.4. Virksomhedsskat

3. Gratis uddannelse

4. Sundhedsvæsnet

4.1. Gratis lægehjælp

5. Oprindeligt et socialdemokratisk projekt

5.1. Nu er VS accepteret af stort set alle partier

6. Retsstat

6.1. Individet har en række ukrænkelige rettigheder

7. Institutioner

7.1. Børnepasning

7.2. Ældrepleje

7.3. Hadicappede

8. Sociale ydelser

8.1. Børnepenge

8.2. SU

8.2.1. SU-lån

8.3. Særordninger

8.4. Folkepension

8.5. Ældrecheck

9. Hjælp til flygtninge

10. Problemer med financieringen

10.1. Skatteunddragelse

10.1.1. Sort arbejde

10.2. Ældrebyrden

11. "en sovepude"

11.1. Dovne Robert!

12. Familien mister betydning som socialt sikkerhedsnet

13. Socialt bedrageri

14. Forskellige velfærdsmodeller

14.1. Skandinaviske-socialdemokratiske-universelle

14.1.1. Blandingsøkonomi

14.1.2. Sikkerhedsnet

14.1.2.1. kontanthjælp

14.1.3. Central rolle til staten

14.1.4. Høj skat og omfordeling

14.1.5. Lav gini-koefficient

14.1.6. Lav konkurrenceevne

14.2. Kontinentale-konservative-forsikrings model

14.2.1. Familieværdier

14.2.1.1. Manden er primær indkomstkilde

14.2.1.2. Kvinder går hjemme

14.2.2. Sekundær rolle til staten

14.2.3. Arbejdsgiveren er central

14.2.4. "Mellem" Gini-koefficient

14.2.5. Traditioner

14.2.5.1. Religion

14.2.5.1.1. Højere kirkeskat

14.2.6. Lokalsamfund

14.3. Liberalistiske-residuale

14.3.1. Minimal rolle til staten

14.3.2. Konkurrencedygtig

14.3.3. Udbud og efterspørgsel

14.3.4. Lav skat og omfordelingsprocent

14.3.5. Brugerbetaling

14.3.5.1. Eget sikkerhedsnet

14.3.5.1.1. Forsikring

14.3.6. Høj Gini-koefficient

14.4. Anders Moe styrer skolen. Og verden.

14.4.1. HELL YEAH

14.4.1.1. God weekend!

15. Klemmerne

15.1. Den moralske klemme

15.1.1. Ikke yde men gerne nyde

15.1.2. Sort arbejde er smart!

15.1.3. Vi giver penge til folk der ikke behøver

15.1.4. Folk der behøver penge får dem ikke

15.2. Konkurrenceevne klemmen

15.2.1. Høj løn nedsætter konkurrenceevnen

15.2.2. Ufaglærte arbejdspladser forsvinder (outsourcing)

15.2.2.1. Arbejdsløshed

15.2.3. Høj firmaskat skræmmer internationale firmaer

15.3. Den økonomiske klemme

15.3.1. pensionistbomben

15.3.2. Statens budget går til renter og gæld

15.3.3. Sammenfatning af andre klemmer

15.3.4. Dårlige tider = højere skatter = endnu dårligere tider osv osv.

15.4. Forventningsklemmen

15.4.1. sociale goder forventes også i krisetider

15.4.2. Urealistiske krav til staten

15.4.3. Goder bliver set som ukrænkelige rettigheder

15.5. EU klemmen

15.5.1. Restriktioner på økonomien

15.5.1.1. Hæmmer konkurrenceevne

15.5.1.2. Vores økonomiske politik påvirkes

15.5.1.2.1. Må ikke holde underskud større end 3% BNP

15.5.2. Udbudsregler

15.5.2.1. Skal leve op til krav og være billigt

15.5.2.1.1. Sjældent til dansk arbejdskraft

15.5.3. Den frie bevægelighed

15.5.3.1. Arbejder her, betaler skat andre steder

15.5.4. Ikke være med på beslutninger om euroen

15.5.5. Ustabil dansk krone i forhold til euroen

15.5.5.1. Høje renter til danske statsobligationer

15.5.5.1.1. Dårlige investeringer internationalt set