Kan Staten Styre Økonomien?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kan Staten Styre Økonomien? by Mind Map: Kan Staten Styre Økonomien?

1. Når vi bruger færre penge går det skift

1.1. Privatforbrug holder økonomien. Det kaldes efterspørgelse efter varer og tjenester. Hvis vi opspare for meget har det konsekvenser.

1.1.1. Frygt for lavkunjuktur

1.1.1.1. Vi sparer mere

1.1.1.1.1. Laver forbrug

1.1.2. Lønninger og priser stiger

1.1.2.1. Virksomhedernes overksud bliver mindre

1.1.2.1.1. Færer investeringer

1.1.3. Når der så kommer lavkonjunktur er det færre penge til forbrug. Folk bliver fyret og folk i arbejde er bange for at miste deres job. Så de begynder at spare op. Dette giver mindre efterspørgeles på varer og virksomhederne sætter produktion og investeringer ned.

1.1.3.1. Den onde cirkel fortsætter...

2. Fra høj til lavkonjunktur den onde cirkel!

3. 1.Hvilken rolle skal staten i økonomien

3.1. man vælger hvor meget staten skal have indflydelse i økonomien (Mere privat el. ikke) igennem politik. lidt ala. man vælger om vi skal have en socialistisk el.liberalistiskk regering.

3.1.1. Sådan er Dk indrettet idag: Staten har stor indflydelse på økonomien. - Borgernes måde at leve på (Velfærd). I USA har staten det modsatte. (Staten har ikke meget indflydelse)

3.1.1.1. Sådan noget som læge og hospitaler betaler staten/Det offentlige. Men så betaler vi til gengæld meget i skat.(Velfærdsstaten) ← I USA er læge, hospitaler osv. en privatsag, men de betaler så også lidt i skat i forhold til os i DK.

4. Kan staten sørge for at økonomien er god

4.1. Første forslag hvis der er lavkonjunktur som skal vendes til højkonjunktur: lad være med at gøre noget.

4.1.1. Nogle mennesker mener at man skal lade lavkonjunktur vende sig til højkonjunktur af sig selv.

4.1.1.1. Men krisen i 1930'er viste at der kunne gå meget lang tid inden den vendte sig til højkonjunktur.

4.1.1.1.1. Som nogle mener at det er staten pligt at gribe ind.

4.2. Andet forslag hvis der er lavkonjunktur som skal laves om til højkonjunktur: staten skal bruge penge eller sænke skatten.

4.2.1. Staten kan sørge for at efterspørgeles på varende forøges. Når skatten sænkes har familien flere penge til forbrug som staten så håber på at de bruger istedet for at spare op.

4.2.1.1. Familierne skal helst gå ud og købe danske vare.

4.2.1.1.1. Staten skal også bruge penge på deres udgifter og ellers skal de give nogle penge til kommunerne. Men det er meget vigtigt at staten ikke kræver mere i skat fra de private.For så bliver der købt færre vare og mere opsparing.

5. 2.Velfærd & lighed

5.1. ‘’De bredeste skulder, skal børe de tungeste byrder’’ Målet med velfærdsstaten er at skabe lighed, tryghed og sikkerhed, for hver enkelt borger i DK. uanset hvad - gammel, ung, rask, syg, arbejdsløs osv.

5.1.1. Ud Fra velfærdsstaten skal der tages politiske valg som: Hvor meget skal vi i DK, ofre i fællesskab, på noget som børnehaver, kontanthjælp osv. Og hvor meget skal vi selv sørge for?

5.1.1.1. (Politisk valg hvor meget lighed el. ulighed skal der være i DK?: Hvis du ønsker lighed: kan man ikke frit råde over sin indkomst.

5.1.1.1.1. De to måder et politisk valg staten kan tage hvis der skal være større lighed i DK: 1. Velfærdsydelse - Su, kontanthjælp, og folkepension OP! Også fx. Billig børnepasning. 2. Gennem skattesystemet.

6. 3.indkomstskatten - samt optakt til: jensens og hansens skat

6.1. Dk’s skattesystem: Jo højere indkomst du får/har, jo mere skal du betale i skat. = Procent mæssig.

7. 4.Virker Robin Hood modellen

7.1. Når staten deler penge ud:

7.1.1. De penge staten, får igennem skat. Bruges til overførelser til fx SU, folkepension, dagpenge osv.

7.1.2. Overførsler kan man kun få hvis man har en indkomst, under en vis grænse. – og det falder hvis når man får en større.

7.1.3. Andre får anset hvad (fx børnechecken) derfor er der forskel på hvad hver især familie får. – familier med den laveste indkomst = flest overførsler.

7.2. Indkomstskatten:

7.2.1. Undersøgelsen viser at de rigere skatteydere kun betaler lidt højere procentdel. Pga. De rigere nemmere kan ændre pengeindkomst til frynsegoder (Biler osv.) og fradrag (Beløb der trækkes fra indkomsten, før skat). – Ved at indbetale til penge fx til pension.

7.2.2. renterne til fx hus, bil osv. Trækkes fra indtægten, inden skat.

7.2.3. De rige har mere råd til større gæld, og har nemmere ved at spare op.

8. 3. Forslag hvis der er lavkonjunktur

8.1. Staten skal sørge for at danmark har gode vare og at der skabes ny viden.

8.1.1. Staten ejer ikke virksomhederne og giver ikke tilskud. Vi har sagt ja til EU's regler om at forhindre dette. - Monopol er furbudt!

8.1.1.1. Derimod hjælper staten med offentlige ydelser som Skoler og Hospitaler er de med til at sikre et bedre arbejdsmarked og en god produktion. Ergo giver staten's tilskud gennem offentlige ydelser. Det er en langvarig process og arbejdsløsheden kan derfor ikke fikses med det samme.

9. Når finansministeriet skal på arbejde

9.1. I maj 1998 snakkede de til langt ud på aftenen på Christiansborg. Poul Nyrup Rasmussen, Marianne Jelved og Mogens Lykketoft.

9.1.1. Ved siden af Christiansborg ligger finansministeriet.

9.1.1.1. Her arbejder alle Mogens' slaver. De havde regnet ud at der ville komme underskud i betalingsbalancen.

9.1.1.1.1. Regeringen skulle gøre noget for ikke at blive sat af magten. Først skulle de finde problemet.

10. hvordan skal staten få indtægter nok i fremtiden?

10.1. det er blevet lettere for virksomheder og mennesker at flytte fra DK, og mangé vælger at gøre det da skatten er lavere i andre lande.

10.1.1. det er blevet svært og sætte højere afgifter på slik, tobak og spiritus, for hvis man går det bliver der bare kørt over grænsen.

10.1.1.1. højere moms bliver også svært da internethandel bliver mere udbredt.

10.1.1.1.1. økonomer har prøver at komme med forslag, til indtægter der ikke afhænger af udlandet f.eks. hæve skatten på fast ejendom og bolig, et andet er at man skal betale skat på sin uddanelse

11. Hvad er så det bedste forslag?

11.1. Det ved man aldrig. Det hænger sammen med varen og Politiske ideologier. Vi kan forhøje skatterne eller lave offentlige besparelser.

11.1.1. Økonomi handler om at vælge hvem der skal betale penge og hvem der skal have penge.

12. 5.Forbrug af offentlig service:

12.1. Offentlig service er det vi får fra staten (Det, de betaler) fx børnehave, skole, veje osv. Fx familier med børn bruger meget af det offentlige service – derfor er de ’’dyre i drift’’

12.1.1. Offentligydelse

13. det går op og ned med økonomien

13.1. hvis staten skal styre økonomien skal de have styr på udbud og efterspørgsel.

13.1.1. det hele afhænger af udbud og efterspørgsel, hvis efterspørgslen går op, går udbuddet også op, også stiger priserne og danskerne bruger flere penge= højkonjunktur og omvendt

14. dansk økonomi

14.1. efter 2 v.k. var mange afhængige af U.S.A økonomi.

14.1.1. i slutningen af 1950érne ramte DK højkonjunkturen og industrien steg og arbejdsløsheden faldt. Men i 1973 kom der tilbageslag i økonomi hvor det skiftede til lavkonjunktur (oliekrisen)

14.1.1.1. Men i 2002 fik vi fremgang i økonomien fordi vi handlede mere dansk og købte færre vare i udlandet.