Kan staten styre økonomien

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kan staten styre økonomien by Mind Map: Kan staten styre økonomien

1. Er der højkonjunktur bliver virksomhederne nervøse for for at efterspørgslen begynder at falde.

1.1. Mangler tit arbejdskraft.

1.2. Når forbruget og investeringerne falder, må en del af virksomhederne nødt til at lukke, og der fyres folk.

1.3. Arbejdsløse køber færre varer. Hvilket betyder at virksomhed nedsætte produktionen og fyre flere.

2. Den onde cirkel forsætter.

3. hvilken rolle skal staten have i økonomien

3.1. en stor indflydelse: sociale partier

3.2. en lille indflydelse: liberale partier

4. staten idag

4.1. staten idag har en temmelig stor indflydelse på økonomien

4.1.1. og dermed vores måde at leve på

4.2. mens at i USA

4.2.1. er statens rolle meget mindre end i DK

4.3. i DK betaler staten når du skal til lægen

4.4. men i USA skal du selv betale for det hele (hvis du ikke har en forsikring)

4.4.1. men man betaler meget mindre i skat

5. Når vi bruger færre penge, går det skidt.

5.1. Sparer vi penge, går produktionen af varer ned.

5.2. Under lavkonjunktur har folk færre penge.

5.2.1. De arbejdsløse er gået ned i indtægter.

5.2.2. Folk er bange for at miste job så de sparer penge.

5.2.3. Virksomheder mister troen. Så de sætter investeringerne og produktionen ned.

6. velfærd og lighed

6.1. Robin Hood tog fra de rige og gav til de fattige

6.2. det er også idealet bag en velfærdsstat

6.2.1. nemlig at de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder

6.2.2. målet med dette er at skabe tryghed blandt borgerne

6.2.3. lige meget om du er

6.2.3.1. rig, fattig, syg, gammel, ung eller arbejdsløs

7. Bliver der mindre af det fælles og mere af det private?

7.1. Der sker en omfordeling mellem de rige- til de fattige gennem indkomstskatten.

7.2. Firmaerne kan vælge at flytte deres production til et andet land for at få billig arbejdskraft

7.2.1. Politikerne og de der vælger politikerne har også indflydelse på hvordan det kommer til at gå

7.2.1.1. D.vs at de nemmere vil kunne få flyttet deres virksomhed til et andet sted(det bliver sværere vis det er virksomheder vi har brug for)

7.2.2. og det er ikke godt for den danske økonomi

8. hvor meget skal staten betale til:

8.1. og hvor meget kan den enkelte DK'er selv betale for FX ved at:

8.1.1. tegne en forsikring

8.2. børnehaver,skoler, hospitaler, hjemmehjælp, folkepension og komntanthjælp

9. hvor står lighed skal der være i en stat

9.1. vis man ønsker større lighed er den bedste måde at hæve SU'en

10. når staten deler penge ud

10.1. når staten deler penge ud, sker det på mange forskellige måder

10.2. de fleste penge bliver brugt på:

10.3. SU, folkepension, dagpenge til arbejdsløse og syge, børnehaver og skoler

11. Hvordan skal staten få penge nok i fremtiden?

11.1. Rigtig mange virksomheder kan bare flytte til et andet land vis de syntes at skatten eller løningerne er for høje

11.1.1. men det gælder ikke kun for virksomheder mange dansker med gode uddanelser kan også flytte til et andet land og få job der

11.1.2. Danmark kan heller ikke bare sætte priserne op på spiritus, cigaretter, tobak og øl. når tyskland er så tæt på og de sælger det meget billiger det vil være dårligt for statens penge kasse

11.1.2.1. Er det så slut med efterløn?

11.1.2.2. Bliver vi nød til i fremtiden at sætte skatten og moms priserne ned så vi bliver lige som USA/Asien?

12. Kan staten sørge for, at økonomien er god?

12.1. Første forslag hvis der er lavkonjunktur: Lad være med at gøre noget!!

12.2. Nogle vil ikke gøre noget hvis der er lavkonjunktur og høj arbejdsløshed.

12.2.1. Når lønninger og priser er faldet tilstrækkeligt meget, kan det igen betale sig at investere og ansætte folk.