Moderne tider

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Moderne tider by Mind Map: Moderne tider

1. Industrialisering

1.1. Begyndte i midten af 1700 tallet i England. Vesteuropa og USA i 1800 tallet.

1.1.1. Man anvendte maskiner enkelte redskaber. Energien begyndte at komme fra kul olie og naturgas.

1.1.1.1. Vare blev fremstillet på fabrikker. Hver man fik til opgave at lave en lille del af varen.

1.1.1.1.1. Det betød forenkling af arbejdsprocesser = kvinder og børn fik også arbejde.

2. Udvandring

2.1. Slutningen af 1700 tallet = sundheds forholdene blev bedre. Men det betød også flere mennesker i europa.

2.1.1. De mange mennesker betød også mindre arbejde og derfor valgte mange at udvandre til Amerika eller Australien. I løbet af 1800 tallet og 1900 tallet Udvandrede 50 milioner fra europa. I DK udvandrede 300.000 (1/10)

3. Industrien til Danmark

3.1. Sidste del af 1800 tallet begyndte industrialiseringen i Danmark.

3.1.1. Det var svært at finde arbejde i landbruget. De flyttede til byen for at finde arbejde.

3.2. På landet var der ingen fastland, men dem der arbejdede de var kun ansat et halvt år ad gangen hos bønnerne. Man havde ikke en fast løn man skulle aftale den.

3.2.1. I byen var der en fast løn. Det var den der var ok med den laveste løn som fik arbejdet. Men det var ikke godt for bønnerne til gengæld var det godt for fabrikkerne.

3.3. Grundloven gav ret til at oprette foreninger. Arbejderne kunne derfor organisere sig så de holdt sammen som en gruppe. Det gjorde at de stod stærkere.

3.3.1. Københavnske mursvende var de første der oprettet arbejds grupper.

3.3.1.1. I 1851 strejkede mursvendene for at få bedre løn og arbejdsforhold.

3.4. I begyndelsen af 1870 erne var der også en arbejds bevægelse i københavn. Lederne var Louis Pio, Harald Brix, Poul geleff.

4. Slaget på Fælleden

4.1. 1872 = strejkede de københavnske murer for at få mere i løn.

4.1.1. For at skaffe penge til murerne indkaldte det danske socialistparti til møde på Nørre Fælled.

4.2. den københavnske politimester troede, at mødet var starten på et oprør. Han forsøgte derfor at forbyde mødet.

4.3. Mange tusind arbejdere trodsede forbudet og mødte op på Nørre Fælled.

4.3.1. Ingen blev dræbt, men mange blev såret.

4.4. Pio, Brix og Geleff blev dømt for at have opfordret til oprør.

5. Socialisme

5.1. i midten af 1800-tallet = skrev Karl Marx om den tids kapitalistiske samfund (kun få ejede fabrikker og andre virksomheder).

5.2. Arbejderne ejede ikke andet end deres arbejdskraft, som de var nødt til at sælge til kapitalisterne.

5.2.1. Det arbejderne fremstillede var meget mere værd end den løn de fik. Det syntes Marx og Engels var urimeligt.

5.3. Socialistisk samfund

5.4. arbejderklassen måtte bruge magt, hvis de ville overtage styret.