WindowsPlast in the cloud

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
WindowsPlast in the cloud by Mind Map: WindowsPlast in the cloud

1. Mail & instant messaging

1.1. Microsoft office 365 - Microsoft

1.2. Kernfunctionaliteit

1.2.1. Overal toegang tot e-mail, belangrijke documenten, instant messaging, agenda's op elk toestel

1.3. Bedrijfsvoordeel:

1.3.1. Telefoniekosten dalen

1.3.2. Minder tijdverlies, niet meer naar kantoor tussen 2 klantenbezoeken

2. Document beheer

2.1. Netdocuments- netdocuments

2.2. Kernfunctionaliteit

2.2.1. Documenten overal aan te passen en te raadplegen

2.2.2. Back-ups

2.2.3. Makkelijk te delen

2.3. Bedrijfsvoordeel

2.3.1. Info over verschillende afdelingen beschikbaar

2.3.2. Functioneel

3. Back-up

3.1. CrashPlan Pro e - Crashplan

3.2. Kernfunctionaliteit

3.2.1. Bescherming tegen het verlies van data

3.3. Bedrijfsvoordeel

3.3.1. Iedereen heeft toegang tot alle openbaar gestelde documenten

3.3.2. Duidelijke en professionele back-up

4. Sales ondersteuning

4.1. Sales Cloud -Sales force

4.2. Kernfunctionaliteit

4.2.1. Productiviteit verbeteren

4.2.2. Connecties met klanten

4.2.3. Sneller deals met klanten afsluiten

4.2.4. Altijd & overal beschikbaar

4.3. Bedrijfsvoordeel

4.3.1. Betere connectie tussen global & local sales

4.3.2. Altijd juiste versie van centrale documenten

5. Consultatie productieverloop

5.1. Exact Online - Exact

5.2. Kernfunctionaliteit

5.2.1. Productie, logistiek en administratie

5.2.2. Productievoortgang volgen

5.2.3. Realtime

5.3. Bedrijfsvoordeel

5.3.1. Nauwkeurig productie volgen, zo kan sales nauwkeurige leveringsdata geven aan klanten

6. Betere mobiliteit

6.1. Microsoft Office 365 - Microsoft

6.2. Kernfunctionaliteit

6.2.1. Toegang tot alle beheersfuncties

6.2.2. Draadloze SMS capaciteiten

6.2.3. Gevoelige info veilig houden

6.3. Bedrijfsvoordeel

6.3.1. Iedereen staat altijd en overal in contact met elkaar

7. Training

7.1. vCloud Express - Terremark

7.2. Kernfunctionaliteit

7.2.1. Zelf aan te passen

7.2.2. Operating systems

7.3. Bedrijfsvoordeel

7.3.1. Eigen opleidingen online plaatsen