Trinmål for musik efter 4. klasse

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Trinmål for musik efter 4. klasse by Mind Map: Trinmål for musik efter 4. klasse

1. musikals udøvelse

1.1. deltage opmærksomt

1.2. synge danske sange med god intonation (også i mindre grupper)

1.3. synge flerstemmigt

1.4. fremsige talekor og rap

1.5. synge efter anvisninger (tempo, toneleje og udtryk)

1.6. anvende instrumenter i variede sammenspilsforløb

1.7. spille efter gehør og notation

1.8. deltage i lettere fællesdanse

2. musikals skaben

2.1. bruge krop, stemme, instrumenter og andet til musikals udfoldelse

2.2. skabe lydillustrationer

2.3. improvisere over musik

2.4. skabe små melodier med udgangspunkt i stemmen

2.5. arrangere enkle musikalske forløb sammen med andre

3. musikforståelse

3.1. lytte opmærksomt til musik

3.2. udtrykke musik i ord, billeder, bevægelse

3.3. gøre rede for formforløb og stemninger vha fagudtryk

3.4. vurdere relationen ml. tekst og melodi

3.5. bruge musikteoretiske begreber ved lytning, samtale og udøvelse

3.6. anvende notation til analyse af rytmer og melodier

3.7. genkende instumenters klange og vide hvordan de frembringes

3.8. kende musik der varierer genre- og stilmæssigt samt kende til centrale skikkelser

3.9. kende til musikkens varierende funktioner i forskellige sammenhænge