Skolereform august 2014 - Procesplan - Vestre Skole Silkeborg

Procesplan frem mod ny skolereform august 2014 Vestre skole Silkeborg

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Skolereform august 2014 - Procesplan - Vestre Skole Silkeborg by Mind Map: Skolereform august 2014 - Procesplan - Vestre Skole Silkeborg

1. Temaer

1.1. Reformens indhold - Fælles tolkning/forståelse af reformen

1.2. Åbningsbalance - Hvad gør vi godt - Hvor skal vi lave forandringer

1.2.1. Gruppeopgave på LM den 9/10

1.3. Billeder på, hvordan en længere og mere variet skoledag vil se ud for en elev i hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling.

1.3.1. Program pædagogisk dag uge 45

1.3.1.1. Slides

1.3.1.2. Opgave

1.4. Skolereform = Forandringer. Hvordan reagerer vi på dem?

1.4.1. Pædagogisk råds møde med Peter Wittenburg

1.4.1.1. Slides

1.5. Struktur - Team, skema, møder, r m.m. - Hvilke strukturer skal vi have for at understøtte reformen?

1.5.1. Pædagogisk rådsmøde den 21/1

1.5.1.1. Slides

1.5.1.2. Gruppearb. struktur

1.5.1.3. Gruppearb. fleksibelt skema

1.6. Læringsmiljø - Hvordan kan vi skabe et læringsmiljø der understøtter reformen, og hvordan udnytter vi vores rammer bedst muligt. Understøttende undervisning. Hvilke muligheder ser vi?

1.6.1. Pædagogisk rådsmøde den 25/2

1.6.1.1. grp. arb.

2. Mødefora

2.1. Pædagogisk råd

2.2. Lærermøder

2.3. SFO møder

2.4. PKU

2.4.1. PKU samt ledelsen er tovholdere i processen - Se mødeplan samt temaer på Intra - Dokumenter/Lærermøder (Se bilag)

2.5. MED

2.6. Skolebestyrelse

2.7. Elevråd

2.8. Pædagogisk dag uge 44

3. Kommunal plan

3.1. Silkeborgaftalen

3.2. Organisionplan

3.3. Procesplan

3.4. Kommunal Blog

3.5. Undersøgelsegrupper

3.5.1. Det proffessionelle samarbejde

3.5.2. Læringsledelse - BG

3.5.3. Understøttende undervisning - VVJ

3.5.4. Den åbne skole - KT

3.5.5. Den sammenhængende skole- og arbejdsdag - PE

4. Procesredskaber

4.1. Gameplan

4.2. De Bonos 6 tænkehatte

4.3. Idegenererings værktøjer

4.4. Reflekterende team

4.5. Twitter

5. Arbejdstid

5.1. Fællesmøde Kjellerup den 16/1

5.2. Århus aftalen

6. Skolereformen

6.1. 3 overordnede mål

6.1.1. En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring

6.1.2. Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere

6.1.3. Få klare mål og regelforenklinger

6.2. Fuld version

6.3. Overblik

6.4. En ny folkeskole - KL

6.5. Sammen gør vi en god skole bedre - DLF

6.6. BUPL - Syn på folkeskolereform

6.7. Silkeborgaftalen

6.8. Fagenes lovpligtige timetal

7. Mål

7.1. Kendskab og ejerskab til reformen

7.2. At Vestre skoles praksis udvikles med fokus på reformens mål (Se Temaer)

8. Drømme/Prototyper

8.1. Prototyper

8.2. Skolestart

8.3. Indskoling 1

8.4. Indskoling 2

8.5. Mellemtrin

8.6. Gruppe indskoling