ANDEN VERDENSKRIG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ANDEN VERDENSKRIG by Mind Map: ANDEN VERDENSKRIG

1. Anden verdenskrig

1.1. 1938 havde Hitler lovet ikke at kræve flere landområder. Men det holdt han ikke.

1.2. 1939: Tysk og sovjetisk aftale om at dele Polen + ikke-angrebspagt.

1.3. 2 dage efter angreb på Polen erklærede England og Frankrig krig mod Tyskland. (angreb på Polen d. 1. sep.)

1.4. DK ønskede at bevare neutralitet

1.5. Tyskland ønskede Norge pga. bl.a. jernmalm. For at gennemføre angreb på Norge måtte de bruge DK.(Ålborg flyveplads + transport af tropper)

2. Den 9. april 1940

2.1. Denne morgen begyndte tyskernes angreb på DK.

2.2. Tyskland opfordrede til ikke at gøre modstand gemmen nedkastede flyveblade.

2.3. DK blev informeret om tyske krav, og efter et kort møde accepterede DK de tyske krav.

3. Godt forhold

3.1. Mild besættelse i DK (fik lov til at beholde hær + flåde).

3.2. Tyskland mente bare, at de værnede om DK. Blev også kaldt Værnemagten i DK.

3.3. Efter besættelsen taler man om en samlingsregering (regeringsmagten blev udvidet med andre partier)

3.4. Regeringens politik: DK = neutralt + samarbejde med Tyskland. Så DK kunne bevare selvstændighed og tjene godt på landbrugsvarer.

3.5. De første år troede man Tyskland ville sejre. (Frankrig overgav sig i 1940)

4. Livet gik videre

4.1. Besættelsen betød ikke det store for danskerne i starten.

4.2. Men pga. krig opstod der mangel på varer. Det betød stigende priser, og det betød kraftig nedgang i levestandarden for mange familier.

4.3. Folk på landet klarede sig bedre - priserne på landsbrugsvarer blev fordoblet i de første år af besættelsen.

5. Operation Barbarossa

6. Uafhængighed?

6.1. DK måtte bevare det gode naboskab til Tyskland (fordel økonomisk + politisk)

6.2. 1941 = Tyskland angreb Sovjet

6.2.1. + Afleverede liste til DK med kommunistiske ledere, der skulle fængsles. Regeringen gav lov til dette

6.2.1.1. Der blev arresteret 339 medlemmer af DKP (DK's kommunistiske parti). 2/3 blev løsladt igen.

6.2.1.1.1. Senere forbød Rigsdagen DKP - klar overtrædelse af Grundloven.

6.2.2. DK sluttede sig til den antikommunistiske pagt (antikominternpagten)

6.3. Tyskland opfordrede DK til at erklære krig mod Sovjet, men DK ville ikke (neutrale)

6.3.1. Men gav lov til, at danske officerer + unge mænd, der havde aftjent værnepligt kunne melde sig ind i tysk krigstjeneste.

6.3.1.1. Dette gjorde 12.000, halvdelen blev sat ind i krigen mod Sovjet. Mere end 2000 døde, og ca. 400 personers skæbne er stadig ukendt.

7. Nazisternes folkedrab