Font d'alimentacio

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Font d'alimentacio by Mind Map: Font d'alimentacio

1. AT

1.1. caractaristiques

1.1.1. es un tipus de font ja no usada

1.1.2. si te equibocaves a la hora de conactarlo podies crema la placa

1.1.3. el voltatge que donava aquesta font ere molt baixa

2. ATX

2.1. ATX1

2.1.1. caractaristiques

2.1.1.1. té, per alimentar a la plac a, un únic connector que només es pot endollar en una posició, de forma que no hi ha error possible

2.1.1.2. el seu voltatge ja era mes alt

2.1.1.3. te 20 pins

2.2. ATX2

2.2.1. caracteristiques

2.2.1.1. un únic connector que només es pot endollar en una posició

2.2.1.2. sol ser de 24 pins

2.2.1.3. el voltatge a la placa base es mes alt

2.2.1.4. es el mes usat

3. FUNCIONS

3.1. la funcio de la font d'alimentecio es transforma la corrent alterna en continua tambe es donar corent a la placa base la cual donara corrent a als procesadors

4. ETAPAS

4.1. transformacio

4.1.1. converteix la tansio que entre de 220 en tencio de sortida de 5-12v

4.2. ractificacio

4.2.1. fa que el corrent sigui constant continu i no pataixi variacions de voltatge que puguin fer ma al conectors del pc

4.2.2. fa que el corrent sigui constant continu i no pataixi variacions de voltatge que puguin fer ma al conectors del pc

4.3. filtrat

4.3.1. travalla el senyal que no tengui ociliacions

4.4. etabilitzacio

4.4.1. mitjancant un regulador conseguim que cuan augmentam o disminuim el señal de entrada no afecti a la tancio de sortida

5. conectors

5.1. Cable de poder molex de 4 pins

5.1.1. El cable de poder molex de 4 pins és el més comú. Les fonts de poder arriben a tenir fins a quatre d'ells. Són usat per alimentar diversos tipus de components, incloent discs durs IDE i unitats òptiques.

5.2. Cable SATA

5.2.1. Els discs durs SATA moderns usen el cable de poder SATA, que té 15 pins i normalment és de color negre. La majoria de les fonts de poder tenen dos o tres d'aquests connectors, però alguns només en tenen un.

5.3. Cable de poder PCI-Express

5.3.1. El cable de poder PCI-Express ve en varietats ATX de 4 pins o EPS de 8 pins. També n'hi ha del tipus 4 + 4 pins que funcionen com qualsevol dels dos. El cable de poder PCI-E subministra grans quantitats d'electricitat a targetes gràfiques d'alt poder. Moltes fonts de poder de rang mitjà i baix no tenen un cable de poder PCI-E

5.4. Conector de disco flexible de 4 pines

5.4.1. Encara que es fan servir cada vegada menys, el connector de disc flexible de 4 pins és una versió més petita del cable molex usat freqüentment per alimentar unitats de disc flexible i targetes gràfiques antigues. També hi ha adaptadors per convertir el cable de 4 pins a un dels 3 pins usat pels ventiladors.

5.5. Cable auxiliar de 6 pines

5.5.1. Les noves fonts de poder no tenen cables auxiliars de 6 pins, tot i que encara poden ser trobades en certes ordinadors AMD de doble processador. Aquest cable es connecta a la placa mare per proveir potència extra.