Perkembangan, Cabaran, dan Aplikasi Teknologi Maklumat Dalam Pengajaran dan Pembelajaran di Malaysia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Perkembangan, Cabaran, dan Aplikasi Teknologi Maklumat Dalam Pengajaran dan Pembelajaran di Malaysia by Mind Map: Perkembangan, Cabaran, dan Aplikasi Teknologi Maklumat Dalam Pengajaran dan Pembelajaran di Malaysia

1. 2.Penggunaan Komputer di Sekolah

1.1. Komputer=Tutor,Tutee dan Tool

1.1.1. TUTOR - komputer persembahkan maklumat, nilai respons pelajar, beri maklum balas

1.1.1.1. Contoh: latih tubi,tutorial,simulasi

1.1.2. TUTEE - komputer=pelajar manakala pelajar=pengajar

1.1.2.1. Contoh Perisian: TURBO C++,AUTO-CAD,MATHLAB

1.1.3. TOOL - komputer diguna oleh guru sebagai alat membuat sesuatu kerja.

1.1.3.1. Contoh perisian: Microsoft Office, Linux

2. 3.Cabaran Pengintegrasian Teknologi Maklumat dalam P&P

2.1. KEMAHIRAN

2.1.1. -Kursus komputer dalam kalangan guru -Latihan kemahiran ICT pada RMK-9 -Perasaan fobia terhadap teknologi komputer -Keperluan mempertingkat kemahiran

2.2. PENGETAHUAN

2.2.1. PENGETAHUAN: peringkat ilmu tertentu yang dipunyai individu/ pengalaman serta kemahiran yang dimiliki PENGETAHUAN TEKNOLOGI MAKLUMAT: tahap kemahiran & tahap pengetahuan

2.2.1.1. -Sumber internet -Daripada kawan -Belajar di institut pengajian

2.3. SIKAP GURU

2.3.1. SIKAP: Gambaran dalaman individu merujuk kepada kecenderungan untuk berkelakuan positif/negatif terhadap benda , situasi, institusi, konsep/individu lain.

2.3.1.1. -X terdapat perbezaaan signifikan antara responden lelaki & perempuan -Guru muda lebih bersikap positif berbanding guru berusia. -X terdapat perbezaan signifikan dengan penggunaan komputer.

3. 1.Pengenalan

3.1. Perkembangan teknologi maklumat banyak mempengaruhi budaya kehidupan masa kini, dalam bidang pendidikan khususnya, pengaplikasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran memberikan anjakan baru dalam teknik pedagogi guru

3.2. "masyarakat yang saintifik dan progresif, masyarakat yang inovatif yang bukan sahaja menjadi pengguna kepada teknologi malah menjadi penyumbang kepada dunia sains dan teknologi pada masa depan" Mahathir Mohamad, 1998

3.3. 1.1 Koridor Raya Multimedia

3.3.1. dianggap sebagai pemacu untuk mencapai wawasan 2020

3.4. 1.2 Sekolah Bestari

3.4.1. Pelengkap misi nasional untuk mencapai wawasan 2020

3.4.2. diperkenalkan pada tahun 1997

3.4.3. pada 1999, 84 sekolah telah dijadikan sekolah rintis untuk projek sekolah bestari

3.4.4. didefinisikan sebagai institusi pendidikan yang mempraktikan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan sekolah yang menyediakan pelajar kepada era teknologi maklumat dan antara langakah yang dijalankan untuk membestarikan sekolah temasuklah penyediaan makmal komputer, TV pendidikan dan penyediaan kemudahan SchoolNet

3.4.5. pencapaian objektif spesifik yang dicapai oleh pelajar dengan pelbagai pendekatan termasuklah secara individu, berpasangan, kumpulan kecil dengan kehadiran fasilitator ataupun dengan menggunakan simulasi multimedia berasakan komputer

3.5. 1.3 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP)

3.5.1. dirancang dan dilaksanakan untuk merealisasikan satu sistem pendidikan yang holistik, progresif, bermoral, dan bertaraf dunia.

3.5.2. 6 teras utama dan salah satunya ialah pembangunan modal insan yang memberikan tumpuan untuk melahirkan tenaga kerja yang kompeten dalam bidang sains dan teknologi

3.5.3. pembestarian sekolah merupakan proses berterusan ke arah pembudayaan penggunaan ICT dalam pendidikan bagi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.

3.5.4. usaha melengkapkan semua sekolah dengan infastruktur, perkakasan, perisian dan aplikasi, latihan guru serta pengurusan perubahan yang bersesuaian dan mencukupi. Antaranya :

3.5.4.1. Peruntukan rm82 juta untuk kelengkapan tele persidangan, kemudahan telefon satelit dan faks tanpa talian di lebih 5800 sekolah luar bandar dan pedalaman.

4. 4.Perisian Penyampaian Teknologi Maklumat

4.1. Pemprosesan Perkataan

4.1.1. pengguna menulis, memadam, menyelit, menukar dan mengedit ayat

4.1.2. Weiss (2003) yang menyatakan pemprosesan perkataan adalah aplikasi komputer yang membolehkan pengguna memasukkan, menyimpan, memanipulasi dan mencetak teks.

4.2. Hamparan Elektronik

4.2.1. digunakan guru untuk mengutip, menganalisis data dan dalam pengurusan markah pelajar

4.2.2. digunakan untuk mengenalpasti cork berangka dan keupayaannya untuk membina graf, carta dan operasi matematik

4.2.3. contoh: mengukur dan merekod isipadu air yang disimpan dalam botol berlainan

4.3. Pangkalan Data

4.3.1. hampir sama dengan aplikasi hamparan elektronik tetapi ia digunakan apabila maklumat dalam bentuk teks adalah lebih penting berbanding angka atau digit

4.3.2. Kelebihan:medium mengurus dan menyampaikan maklumat untuk dianalisis

4.4. Persembahan Elektronik

4.4.1. Penggunaan aplikasi ini adalah dalam trend meningkat khususnya dalam komunikasi dan penyampaian

4.4.2. Contoh: powerpoint

4.4.2.1. digunakan untuk semua subjek dan kurikulum kerana ia membina dan menyampaikan persembahan slaid untuk isi pengajaran, peta, projek, carta,nota kelas,kuiz, peperiksaan dsb.

4.5. Internet

4.5.1. Faedah penggunaan Internet dalam bidang pendidikan adalah amat jelas kerana ia adalah platform untuk komunikasi elektronik di antara pelajar, guru-guru, pihak pentadbir, penyelidik, institusi dan juga dengan komuniti