COO PP

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
COO PP by Mind Map: COO PP

1. Aspecten van efficiënt communiceren:

1.1. Rechtstreeks contact met de leerlingen wanneer opportuun.

1.2. Leerlingen zelf antwoorden laten aanbrengen

1.3. Les goed structureren

1.4. Leerlingen betrekken bij theoretisch gedeelte door de theorie de vorm te geven van een invuloefening.

1.5. Aandacht voor suggesties van leerlingen

1.6. Correcte woordenschat van het vak gebruiken en verklaren. Communiceren op het niveau van de leerlingen.

1.7. Luid en duidelijk spreken met een verzorgde articulatie.

2. Waar de communicatie iets stroever liep

2.1. Tijdens een theoretisch gedeelte is het moeilijk om de interactie met de leerlingen in stand te houden

3. Dont's

3.1. Theorie vrij droog vertellen, met weinig feedback en contact met de leerlingen.

3.2. Time management uit het oog verliezen

4. Wat we misten...

4.1. Wanneer een leerkracht voorbeelden gebruikt, is het aan te raden om deze aan te passen aan de studierichting die in de klas zit.

5. Do's

5.1. Link leggen met de leefwereld van de leerlingen

5.2. De te behandelen leerstof zorgvuldig afbakenen en elke les zien als een aparte entiteit

5.3. Taalgebruik (tot op zekere hoogte) aanpassen aan het publiek.

5.4. Gerichte, duidelijke opdrachten geven.

5.5. Rondlopen tijdens de les (zorgt voor dynamiek)

5.6. Aandacht trekken met behulp van een open vraag.

5.7. Zorgen voor voldoende afwisseling in het lesgeven om de aandacht van de leerlingen vast te houden.