GELECEĞİN SINIFI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
GELECEĞİN SINIFI by Mind Map: GELECEĞİN SINIFI

1. BEYAZ

1.1. Ne kadar gelecek?(5 yıl mı? 15 yıl mı?

1.2. Hangi eğitim düzeyinde?(ilk-orta-lise-üniversite)

1.3. Öğretmen yeterlilikleri uygun olmalı

1.4. Teamup, edmodo, google dock gibi eğitimleri ders olarak okutulmalı

1.5. Veli kaygıları giderilmeli ve veli eğitimleri olmalı

1.6. Teknolojik altyapı yeterli olmalı(mevcut meb hattı bu paylaşım sitelerine giriş yasağı var)

2. KIZMIZI

2.1. Öğretmenlerin öğrenci Toplum okul nezdinde statüsü iyileştirilmeli ettik

2.2. okul idarecileri, zümre başkanları Akademik kritere GÖRE belirlenmeli

2.3. Sınıf mevcutları ideal bir seviyede Olmalı

2.4. Şubelerdeki öğrenciler sağlanırsa homojen Başarı seviyesinde Olmalı

2.5. Öğrencilerin derse motive edici unsurlar arttırılmalı

2.6. teknoloji ile eğitime geçmeden öğretmenleri ve zihinleri teknolojiye hazırlamalı

3. SİYAH

3.1. Eskiden beri uygulan öğretim yöntemleri başarılı ve etkili sonuçlar verdi.Teknoloji tabanlı yeni sınıf ortamları ve öğretim teknikleri öğrencilerin dikkatini daha çok dağıtır.

3.2. Arızalar ve enerji sorunları eğitimin sürekliliğini engelleyecektir.Kötü amaçlı yazılım ve içerikleri kontrol etmek mümkün olmayacaktır.Bu da öğrencileri toplumdan soyutlaştıracak ve ahlaken olumsuz bir gelişim göstermelerine neden olacaktır.

3.3. Üstelik eğitimde çok fazla zaruri ihtiyaçlar bile karşılanamazken,pahalı olan teknolojilere bu kadar kaynak ayrılması ,diğer hizmetlerin tamamen yapılamaması sonucu doğuracaktır.Bu nedenle devlet bütçesinde büyük bir açık oluşacak ve öğretmen atamasından,elektrik faturasının ödenebilmesine kadar bir çok konuda yetersizlik ortaya çıkacak ve bu teknolojiler kullanılacaktır.

4. MAVİ

4.1. Teknoloji tabanlı eğitim ortamı ve teknikleri çoğu uzman tarafından öğrenciler üzerinde dikkat dağınıklığı meydana getireceğine inanılmaktadır. Ayrıca devlet bütçesine ek bir yük getirmesi yanında sürekli yenileme gerektirdiğinden israfa dönüşeceği kanısı yer almaktadır. Öğrencileri sosyal hayattan soyutlayıp, bedenen ve ahlaken olumsuzu etkileceği iddia edilmektedir.

4.2. sistem alt yapısının yetersiz olması durumunda eğitim ortamında verim alınamayacağı, bu pahalı eğitim faturasını ne halkın ne de devletin ödeyeceğini savunmaktadırlarsistem alt yapısının yetersiz olması durumunda eğitim ortamında verim alınamayacağı, bu pahalı eğitim faturasını ne halkın ne de devletin ödeyeceğini savunmaktadırlar..

4.3. İşte bu gibi problemler göz önünde bulundurularak bu sistemi kurmak isteyenler öğretmen yeterliliklerini geliştirmeyi, taem up, edmodo, weebly… gibi olanakların eğitiminin öğretmenlere verilmesi, öğrenci ve öğretmenlerin zihnen bu eğitime hazır bulunmaları gerektiğini, ayrıca okullarda eğitim yöneticileri ve zümre başkanlarının akademik kariyerleri göz önünde bulunması gerektiği, sınıf başarı düzeyinin geliştirilmesi için öğrenci sayılarının düşürülmesi, başarı seviyesinin sınıflada eşitlenmesi gerekmektedir.