Web 2.0 værktøjer og faglighed

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Web 2.0 værktøjer og faglighed by Mind Map: Web 2.0 værktøjer og faglighed

1. Blogværktøjer: Skoleblogs, Blogger, Kidblog, Wikispaces.

1.1. Portefolio

1.2. Samlingsbank

1.3. Vidensbank

1.4. Kommunikationsplatform

1.5. Videndeling

1.6. Synlighed af læring

2. Præsentationsværktøjer: Wix, Prezi, Tiki-Toki, Voicethread ( Mindmeister ) Slidemaker fra Skoletube.

2.1. Kommunikation

2.2. Formidling

2.3. Samling/Organisering af viden

3. Digital historiefortælling: Stripgenerator, ToonDoo, Pixton, GoAnimate, Dvolver, FILM-X, Screen-o-matic, Scratch, Storyjumper, Animoto og Moviecut fra Skoletube.

3.1. Didital historiefortælling

3.2. Genfortælling

3.3. Referater

3.4. Perspektiver

3.5. Modaliteter

3.6. Afkodning

4. Brainstorm og mindmaps: Popplet, Mindmeister, Titanpad, Padlet,

4.1. Strukture viden

4.2. Skabe overblik over stof

4.3. Skabe begrebskort

4.4. Stillads

4.5. Organisering / planlægning

4.6. Matematik

4.6.1. KOMPENTENCER

4.6.2. BEGREBER

4.6.3. FIGURER

4.6.4. PROBLEMBEHANDLING

5. Billedredigering og interaktivitet: Thinglink, Marqueed, Sumopaint, Tagxedo

5.1. Billedsprog

5.2. Interaktivitet

5.3. Indtryk/Udtryk

5.4. Manipulation

6. Lydproduktion og lydredigering: Soundation og Soundcloud

6.1. Indtryk/udtryk

6.2. Understøttende

6.3. Lydfortællingen / Lydkulisser

7. Didaktiske designs med web 2.0