Najważniejsze zagadnienia ruchu cyberfeministycznego

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Najważniejsze zagadnienia ruchu cyberfeministycznego by Mind Map: Najważniejsze zagadnienia ruchu cyberfeministycznego

1. Zaaranżowanie miejsca dla kobiet w tworzeniu idei, nauki, technologii, rozprawianiu na dane tematy oraz modyfikowaniu kierunku rozwoju technologii i informacji.

2. Walka o dostęp kobiet nie tylko do cyberprzestrzeni, ale też do instytucji, które zajmują się projektowaniem i produkcją sprzętu komputerowego. Jak na razie sprzęt ten jest produkowany głównie z myślą o mężczyznach i zaspokojeniu ich potrzeb, na użytek biznesu czy wojska. Na tym terytorium mężczyźni są wciąż główną siłą.

3. Jednym z najważniejszych punktów wspólnego działania musi być edukacja kobiet w zakresie techniki i historii ruchów kobiecych, tworzenie grup dyskusyjnych, publikacje z zakresu elektroniki i informatyki skierowane do kobiet, listy adresów internetowych związanych z cyberfeminizmem, bibliografii i stron instruktażowych. Tylko skuteczna edukacja umożliwi bowiem kobietom wejście na obszar technologii. Ważne jest też tworzenie coraz to nowych ośrodków kobiecej działalności w Internecie, baz danych o historii feminizmu czy danych ułatwiających kobietom poruszanie się w cyberprzestrzeni, a także prezentacja działalności cyberfeministek w muzeach, galeriach i na festiwalach sztuki współczesnej.

4. Należy opracować dobrze zorganizowany system informacji o cyberfeminizmie w Internecie, poprzez cybernetyczne koalicje kobiet programistek, naukowców, artystek oraz stworzenie szybkiego przepływu informacji między grupami różnych specjalizacji i narodowości, mającymi na celu restrukturyzację wizerunku i pracy kobiet.

5. Cyberfeminizm daje kobietom zupełnie nowe możliwości, niedostępne dla wcześniejszych faz czy jak to nazywano kolejnych „fal” feminizmu. Dawniej feminizm opierał się o fizyczne spotkania kobiet - w kościołach, organizacjach charytatywnych, na ulicach. Kobiety spotykały się, by opracować swoją polityczną kampanię, następnie wychodziły razem w przestrzeń publiczną, zaznaczały swoją obecność i torowały sobie drogę do terytoriów tradycyjnie im niedostępnych. To jest jednym z najważniejszych ich zagadnień – bycie niezależnym i traktowanym na równi z mężczyznami. Posiadać te same prawa, obowiązki i z czasem zainteresowania, czy nawyki.

6. Tak więc działalność kobiet w sieci staje się coraz bardziej widoczna. W dużym stopniu przyczyniają się do tego ugrupowania cyberfeministyczne o radykalnym nastawieniu. W taki nurt wpisuje się wspomniana wcześniej na zajęciach, grupa VNS Matrix. Grupa przyznaje, że konsekwencją digitalizacji społeczeństwa jest feminizacja relacji. Jej działania są jednak bardziej ofensywne, a forma wypowiedzi mniej naukowa, bardziej ironiczna, nieco poetycka. Grupa, podobnie jak inne organizacje kobiece działające w sieci, pojawiła się jako spontaniczny odzew na bardzo popularne wówczas idee „cyberpunka”.