Funktioner

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Funktioner by Mind Map: Funktioner

1. Asymptoter

1.1. Nærmer sig, men skærer aldrig

1.2. Horisontal og vertikal

2. Polynomier

2.1. Førstegrads (Den rette linie)

2.2. Andengrads (Parablen)

2.3. n'tegrads: Lige og ulige n værdi

2.4. Ulige har minimum 1 skæring med x

2.5. variablen a er i n' eksponent

3. Eksponentielle

3.1. Eksponential (b=1)

3.2. Eksponentiel (b>1 & b<1)

3.3. Enkeltlog Ret linie

3.4. Skærer i (0,1)

3.5. halvering og fordoblings konstanter

3.6. faldende ved a<1 og stigende ved a>1

3.7. Fremskrivningsfaktorer

3.8. Konstant voksende/aftagende hældning ex: (160; 120; 90; 67,5)

4. Logaritmiske

4.1. Dekader

4.2. log & ln

5. Trigonometriske

5.1. Tangens (periodisk med Pi)

5.2. Sinus (periodisk med 2Pi)

5.3. Cosinus (periodisk med 2Pi)

5.4. Uendeligt mange løsninger

5.5. Svinging / bølge (harmonisk)

5.6. Enhedscirklen og radianer

5.7. Frekvens, Forskydning, Amplitude

6. Potenfunktioner

6.1. Hyperbler (1/x)

6.2. Dobeltlog ret linie

6.3. Rødder

6.4. Konstant ændring i hældning (hældning på ex 2, 4, 6, 8)

7. Omvendte funktioner

7.1. "spejles" i f(x)=x

7.2. Skifter definitons- og værdimængder

7.3. f^-1(x)

8. Skæring mellem funktioner

8.1. Sættes lig med hinanden

8.2. x-koordinaten til skæringspunktet isoleres

9. Sammensatte funktioner

9.1. f(g(x))

9.2. Intervaller ex: (3x+2 når 10<x<_15) (sin(x) når 15<x)

10. Skæring med x-aksen

10.1. y=0

10.2. Diskriminanter

10.3. Ex: 0 som faktor

10.4. Ex: 2(x-2) hvor x=2 giver en skæring

11. Vektorfunktioner / Parameterfunktioner

11.1. f(t) i stedet for f(x)

11.2. Bevæger sig ligesom vektorer med en x og en y komposant

11.3. Starter i (0,0)

12. Definitonsmængder og værdimængder

12.1. Funktionernes "afgrænsninger"

12.2. Dm(f) er langs x-aksen

12.3. Vm(f) er langs y-aksen

13. Variabler

13.1. En funktion er et system af en afhængig og en uafhængig variabel

13.2. Ex: a,b,c

14. Forskriften f(x) eller f(t)

14.1. variablen kan ertsattes med et tal, så punktet beregnes

15. "Ægte" funktioner har maks 1 y-værdi pr x-værdi

16. Analyse

16.1. Toppunkter

16.2. Ekstrema

16.3. Monotoniforhold

16.4. Fortegnsundersøgelse