Els Taulons de Fusta

MR
marc r
Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Els Taulons de Fusta by Mind Map: Els Taulons de Fusta

1. es diferència de l'aglomerat perquè s'utilitza en material diferent

2. el DIM que té ins encenalls molt fins

3. un cas especial es:

4. s'obtenen barrejant els encenalls i les restes de fustes amb coles especials

5. que estan sobreposades les venen en sentits perpendiculars i encolades

6. plaquetes compostes per diverses fulles de fustes

7. que són

8. CONTRAPLACATS

9. poden ser

10. TAULONS AGLOMERATS

11. FUSTA PREMASADA