Zakres merytoryczny projektu - szkolenia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Zakres merytoryczny projektu - szkolenia by Mind Map: Zakres merytoryczny projektu - szkolenia

1. Narzędzia

1.1. Expose szefa - zasady i wartości w zespole

1.2. Opis a ocena zachowań

1.3. Pochwała

1.4. Reprymenda

1.5. Stawianie zadań

2. Skuteczny Menedżer

2.1. Budowanie autorytetu

2.2. Kształtowanie świadomości dotyczącej etyki pracy z Klientami

2.3. Spójność, precyzja i klarowność przekazu

2.4. Aktywne słuchanie

2.5. Stawianie i egzekwowanie zadań

2.6. Udzielanie bieżącego feedbacku

3. Kierowanie ludźmi

3.1. Prowadzenie trudnych rozmów - rozmowa korygująca

3.2. Motywowanie pracowników

3.2.1. Efektywne wykorzystywanie narzędzi motywacji finansowej

3.2.2. Motywowanie pozafinansowe

3.3. Dopasowanie stylu kierowania do poziomu pracownika

3.4. Delegowanie zadań

4. Kierowanie zespołem sprzedażowym - ZPC

4.1. Cele SMART

4.2. Komunikowanie i uzasadnianie celów

4.3. Planowanie działań

4.4. Wizualizacja celów

4.5. Rozwiązywanie problemów w procesie realizacji celów

4.6. Planowanie i podejmowanie działań korygujących

4.7. Analizowanie i podsumowywanie wyników oraz działań

5. Asertywność i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami (pracownicy, Klienci)

5.1. Istota i techniki zachowań asertywnych

5.2. Prowadzenie dialogu i dyskusji/ argumentowanie i przekonywanie

5.3. Prowadzenie trudnych rozmów - przekazywanie trudnych decyzji, szefowskie NIE

5.4. Rozwiązywanie konfliktów

5.5. Obsługa niezadowolonych Klientów

6. Efektywność własna

6.1. Ustalanie priorytetów

6.1.1. Diagnoza i weryfikacja Kluczowych Obszarów Zadań

6.1.2. Praca ze złodziejami czasu

6.2. Planowanie i organizacja pracy własnej

6.3. Wykorzystywanie narzędzi wspierajacych

7. Rozwijanie pracowników

7.1. Praca z modelem sprzedaży

7.2. Coachingowy styl zarządzania

7.2.1. Stawianie celów rozwojowych

7.2.2. Narzędzia coachingowe: stawianie pytań, aktywne słuchanie, cisza, obserwowanie

7.2.3. Udzielanie feedbacku - kanapka krytyki

7.3. Wspieranie i egzekwowanie wdrożenia standardów u Menedżerów Placówek

8. Prawo pracy

9. Zarządzanie zmianą

9.1. Rozumienie istoty procesu zmiany

9.2. Komunikowanie i wdrażanie zmiany

9.3. Praca z obawami i oporami pracowników

10. Narzędzia

10.1. Standard rozmowy korygującej

10.2. Plan delegowania

10.3. Standard rozmowy delegującej zadania

11. Narządzia

11.1. Cel SMART

11.2. Standard spotkania dotyczącego przekazania celów i planowania działań

11.3. Arkusz planu działania

11.4. Standard spotkania monitorującego/podsumowującego wyniki

12. Narzędzia

12.1. Techniki zachowań asertywnych

12.2. Standard przekazywania trudnych decyzji

12.3. Standard odmawiania pracownikowi - szefowskie NIE

12.4. Standard rozmowy nastawionej na współpracę

12.5. Standard reakcji na zastrzeżenia

13. Narzędzia

13.1. Arkusz Kluczowych Obszarów Zadań

13.2. Macierz Eisenhowera

13.3. Zasada Pareto

13.4. Outlook/Lotus itp.

14. Narzędzia

14.1. Arkusz obserwacyjny

14.2. Kanapka krytyki

14.3. Standard rozmowy coachingowej

15. Narzędzia

15.1. Zasady komunikowania zmiany

15.2. Analiza pola sił

16. Dobór i wdrażanie pracowników

16.1. Rozumienie procesu rekrutacji i doboru pracowników

16.2. Definiowanie profilu kandydata

16.3. Przygotowanie i prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych

16.4. Podejmowanie decyzji o wyborze kandydata

16.5. Wdrażanie nowego pracownika

17. Narzędzia

17.1. Zasady instruktażu

17.2. Arkusz rozmowy kwalifikacyjnej

17.3. Przykładowe zadania dla uczestnika

17.4. Arkusz porównawczy kandydatów