Ekillaskolan önskeläge A-enheten

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ekillaskolan önskeläge A-enheten by Mind Map: Ekillaskolan önskeläge A-enheten

1. Ordning och reda

1.1. Trygghet

1.1.1. Gemensamma regler

1.2. Studiero

2. Kunskaper

2.1. Lärande i fokus

2.2. Synliggöra målen

2.3. Ämnesövergripande arbetssätt

3. Professionell personal

3.1. kompetensutveckling

3.1.1. BFL

3.1.2. SUA

3.1.3. IKT

3.1.4. Matematiklyftet

3.1.5. Läslyftet

3.1.6. Aktuell forskning

3.1.6.1. Pedagogik

3.1.6.2. Ämne

3.1.6.3. Didaktik

3.2. förtrogenhet med styrdokument

4. Värdegrund

4.1. Rätten till kunskap

4.1.1. Gemensamt ansvar

4.2. Allas lika värde

4.2.1. Interkulturellt förhållningssätt

4.2.1.1. föräldrar

4.2.1.2. genus

4.2.1.3. BBSS

4.2.1.4. nyanlända

5. Rutiner

5.1. Årshjulet

5.1.1. Kalendarium

5.1.2. Gemensamma aktiviteter

5.1.2.1. Utveckla

5.1.2.2. Utvärdera

5.2. Elevärendesgång

5.3. Utvecklingssamtal

6. Skyltfönstret

6.1. Marknadsföring

6.2. Information utåt

6.3. Kommunikation

6.3.1. EN digital plattform

7. Förtroende

7.1. Föräldrar

7.2. Elever

7.3. Huvudman

7.4. Politiker

7.5. Kommuninvånare