Understanding By Design with SELÇUK HOCA

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Understanding By Design with SELÇUK HOCA by Mind Map: Understanding By Design with SELÇUK HOCA

1. Plan

1.1. Goals

1.1.1. Goal 1

1.1.2. Goal 2

1.2. Rules

1.2.1. Session Rule 1

1.2.2. Session Rule 2

1.2.3. Session Rule 2

1.3. Define Problems

1.4. Capture Ideas

1.5. Prioritize Ideas

1.6. Define Action Points

2. Ubd'yi ders planlarken nasıl kullanırım?

2.1. Ubd farklılaştırmayı nasıl etkiler?

2.2. Ubd üstün yetenekliler eğitiminde nasıl kullanılır?

3. Fikirler

3.1. Ubd kullanarak farklılaştırılmış bir ders planı hazırlayabilirim

3.1.1. Sub Idea 1

3.1.2. Sub Idea 2

3.2. Ubd kullanarak üstün yetenekliler ders planı hazırlayabilirim

3.3. Ubd kullanarak üstün yeteneklilere farklılaştırılmış ders planı hazırlayabilirim

3.4. Idea 4

4. ubd nin aşamaları

4.1. Genel amaçlar, hedefler,anlam ifadeleri, önemli sorular, bilgi ve beceriler

4.2. GRASPS ile performans ödevi hazırlama

4.3. Değerlendirme ve mindmesiter ile zihin haritası hazırlama

5. Action Points

5.1. Planın 3.aşamasını hazırlıyoruz

5.2. Hazırladığımız planı aynı zümreden bir arkadaşımızla paylaşıyoruz moodledan Selçuk Hocayı takip ediyoruz.